HírekJogi tanácsadás

Fontos törvényi változás az alapítványokat érintően

A nem közhasznú alapítványok elvesztették a “személyes” (alanyi jogon járó) illetékmentességüket. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a teljes személyi illetékmentesség csak azokat a már működő alapítványokat illeti meg, amelyek közhasznú jogállással rendelkeznek.

A már működő, de közhasznú jogállással nem rendelkező alapítványok csak bizonyos ügyek kapcsán mentesülnek az illetékfizetés alól. A bírósági előtti eljárások azonban nem tartoznak a kivételek közé. Amennyiben egy nem közhasznú jogállású alapítvány változásbejegyzési kérelmet nyújt be az illetékes Törvényszék felé, mindenképp illetéket kell fizetnie (a kérelem nyomtatványon is azt a pontot kell megjelölnie, hogy „az alapítvány nem közhasznú jogállású, így illetékfizetésére kötelezett”). Az illeték fizetési kötelezettség teljesítéséről a Miskolci Törvényszék tájékoztatót adott ki amely elérhető: itt.

A közhasznú jogállással nem rendelkező alapítványok a vagyonszerzés esetében (ingatlan, jármű beszerzése esetén) átmeneti időre szóló feltételes illetékmentességet élveznek. Ha vállalják, hogy 2023. január 15-ig igazolják a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást megszerzését, akkor vagyonszerzőként nem kell megfizetniük az illetéket.  Ha azonban ezt a vállalásukat nem teljesítik, az az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben köteles a NAV felhívására megfizetni. A vagyonszerző alapítvány megszűnése esetén e fizetési kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.

Az illeték törvény változása miatt minden már bejegyzett nem közhasznú jogállású alapítványnak javasoljuk, hogy:

  • a 2019. évről szóló számviteli és beszámolója és közhasznúsági mellékletének elkésztésekor során különösen figyeljenek oda a közhasznúsági feltételek teljesítésére. A közhasznúsági feltételeket szinte minden szervezet teljesíteni tudja (Csak tévhit, hogy 1 miliő forint éves bevételt kell hozzá elérni) Működjenek együtt a szervezet könyvelőjével, pl. ne feledkezzenek el a közhasznú tevékenységek ismertetéséről és az ezekre fordított költségek megjelöléséről. Az önkéntesek számát és az önkéntesek tevékenységének értékét is szerepeltessék a beszámolóban!
  • Amennyiben a szervezet rendelkezik az elmúlt két lezárt üzleti év (2018. 2019. év) beszámolójával és azokból látszik a közhasznúsági feltételek teljesítése, akkor módosítsák a szervezet alapító okiratát, kiegészítve a közhasznú jogállású szervezetekre vonatkozó rendelkezésekkel.
  • Ha a beszámolók szerint a szervezet jogosult a közhasznú jogállásra (igazából csak a 2019. évről szóló beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet 8. oldalán található X-eket kell nézni) és az alapítóokiratot módosítják a szervezet terjesszen elő változásbejegyzési és közhasznúság iránti kérelmet az illetékes törvényszék felé.  

Az illeték törvény változása miatt minden közhasznú jogállású alapítványnak javasoljuk, hogy:

  • a 2019. évről szóló számviteli és beszámolója és közhasznúsági mellékletének elkésztésekor során különösen figyeljenek oda a közhasznúsági feltételek teljesítésére.

 

Kérjenek segítséget a Civil Információs Centrumtól!

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status