HírekJogi tanácsadás

Fontos törvényi változás az alapítványokat érintően

A nem közhasznú alapítványok elvesztették a “személyes” (alanyi jogon járó) illetékmentességüket. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a teljes személyi illetékmentesség csak azokat a már működő alapítványokat illeti meg, amelyek közhasznú jogállással rendelkeznek.

A már működő, de közhasznú jogállással nem rendelkező alapítványok csak bizonyos ügyek kapcsán mentesülnek az illetékfizetés alól. A bírósági előtti eljárások azonban nem tartoznak a kivételek közé. Amennyiben egy nem közhasznú jogállású alapítvány változásbejegyzési kérelmet nyújt be az illetékes Törvényszék felé, mindenképp illetéket kell fizetnie (a kérelem nyomtatványon is azt a pontot kell megjelölnie, hogy „az alapítvány nem közhasznú jogállású, így illetékfizetésére kötelezett”). Az illeték fizetési kötelezettség teljesítéséről a Miskolci Törvényszék tájékoztatót adott ki amely elérhető: itt.

A közhasznú jogállással nem rendelkező alapítványok a vagyonszerzés esetében (ingatlan, jármű beszerzése esetén) átmeneti időre szóló feltételes illetékmentességet élveznek. Ha vállalják, hogy 2023. január 15-ig igazolják a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást megszerzését, akkor vagyonszerzőként nem kell megfizetniük az illetéket.  Ha azonban ezt a vállalásukat nem teljesítik, az az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben köteles a NAV felhívására megfizetni. A vagyonszerző alapítvány megszűnése esetén e fizetési kötelezettség az alapítót vagy annak jogutódját terheli.

Az illeték törvény változása miatt minden már bejegyzett nem közhasznú jogállású alapítványnak javasoljuk, hogy:

  • a 2019. évről szóló számviteli és beszámolója és közhasznúsági mellékletének elkésztésekor során különösen figyeljenek oda a közhasznúsági feltételek teljesítésére. A közhasznúsági feltételeket szinte minden szervezet teljesíteni tudja (Csak tévhit, hogy 1 miliő forint éves bevételt kell hozzá elérni) Működjenek együtt a szervezet könyvelőjével, pl. ne feledkezzenek el a közhasznú tevékenységek ismertetéséről és az ezekre fordított költségek megjelöléséről. Az önkéntesek számát és az önkéntesek tevékenységének értékét is szerepeltessék a beszámolóban!
  • Amennyiben a szervezet rendelkezik az elmúlt két lezárt üzleti év (2018. 2019. év) beszámolójával és azokból látszik a közhasznúsági feltételek teljesítése, akkor módosítsák a szervezet alapító okiratát, kiegészítve a közhasznú jogállású szervezetekre vonatkozó rendelkezésekkel.
  • Ha a beszámolók szerint a szervezet jogosult a közhasznú jogállásra (igazából csak a 2019. évről szóló beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet 8. oldalán található X-eket kell nézni) és az alapítóokiratot módosítják a szervezet terjesszen elő változásbejegyzési és közhasznúság iránti kérelmet az illetékes törvényszék felé.  

Az illeték törvény változása miatt minden közhasznú jogállású alapítványnak javasoljuk, hogy:

  • a 2019. évről szóló számviteli és beszámolója és közhasznúsági mellékletének elkésztésekor során különösen figyeljenek oda a közhasznúsági feltételek teljesítésére.

 

Kérjenek segítséget a Civil Információs Centrumtól!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status