HírekJogi tanácsadásTanácsadás

A Miskolci Törvényszék tájékoztatója az alapítványokat érintő eljárásokra vonatkozóan

TÁJÉKOZTATÓ ALAPÍTVÁNYOKAT ÉRINTŐ ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓAN

Tájékotatja a Miskolci Törvényszék az alapítvány ügyeiben eljárókat, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2020. január hó 01. napjától hatályos rendelkezései szerint az alapítvány fogalma „megváltozott”.

A megváltozott jogszabály alapján, az az alapítvány, amely közhasznú jogállással nem rendelkezik és módosítás iránt kérelmet kíván benyújtani, úgy az Itv. 39. § (3) bek.) b.) és 42.§ (1) bek. g.) pontja alapján 10.500.- Ft-os eljárási illetéket köteles fizetni.

A 10.500.- Ft-os eljárási illeték megfizetésére két lehetőség van:

  1. / amennyiben az eljárás nem elektronikus úton indult, úgy az illetéket a postán vásárolt illetékbélyeg formájában az ügyszámra hivatkozással lehet leróni
  2. / amennyiben az eljárás elektronikus úton indult, – példának okáért jogi képviselő útján – úgy az illetéket elektronikus úton, átutalással kell leróni a Magyar Államkincstárnál vezetett Miskolci Törvényszék eljárási illeték számlájára, amelynek számlaszáma az alábbi:

10032000-01012372-00000000

A számlára történő befizetés (átutalás) esetén a befizetés KÖZLEMÉNY rovatában a beazonosíthatóság érdekében szükséges feltüntetni:

  • az illetékkel érintett alapítvány nevét,

illetőleg  

  • amennyiben az alapítványnak felhívás érkezett a Miskolci Törvényszéktől az illeték megfizetésére vonatkozóan, úgy a törvényszéki felhívó végzés ügyszámát is.

Felhívja a törvényszék az alapítványokat, hogy az illeték elmaradása a benyújtott kérelem visszautasítását fogja maga után vonni a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § k.) pontja alapján.

Változásokra vonatkozó jogszabály:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 5.§ (1) bekezdés f.) pontja, 57.§ (1) bekezdés e.) pontja és 102.§ (1) bekezdés v.) pontja.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status