HírekJogi tanácsadásTanácsadás

A Miskolci Törvényszék tájékoztatója az alapítványokat érintő eljárásokra vonatkozóan

TÁJÉKOZTATÓ ALAPÍTVÁNYOKAT ÉRINTŐ ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓAN

Tájékotatja a Miskolci Törvényszék az alapítvány ügyeiben eljárókat, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2020. január hó 01. napjától hatályos rendelkezései szerint az alapítvány fogalma „megváltozott”.

A megváltozott jogszabály alapján, az az alapítvány, amely közhasznú jogállással nem rendelkezik és módosítás iránt kérelmet kíván benyújtani, úgy az Itv. 39. § (3) bek.) b.) és 42.§ (1) bek. g.) pontja alapján 10.500.- Ft-os eljárási illetéket köteles fizetni.

A 10.500.- Ft-os eljárási illeték megfizetésére két lehetőség van:

  1. / amennyiben az eljárás nem elektronikus úton indult, úgy az illetéket a postán vásárolt illetékbélyeg formájában az ügyszámra hivatkozással lehet leróni
  2. / amennyiben az eljárás elektronikus úton indult, – példának okáért jogi képviselő útján – úgy az illetéket elektronikus úton, átutalással kell leróni a Magyar Államkincstárnál vezetett Miskolci Törvényszék eljárási illeték számlájára, amelynek számlaszáma az alábbi:

10032000-01012372-00000000

A számlára történő befizetés (átutalás) esetén a befizetés KÖZLEMÉNY rovatában a beazonosíthatóság érdekében szükséges feltüntetni:

  • az illetékkel érintett alapítvány nevét,

illetőleg  

  • amennyiben az alapítványnak felhívás érkezett a Miskolci Törvényszéktől az illeték megfizetésére vonatkozóan, úgy a törvényszéki felhívó végzés ügyszámát is.

Felhívja a törvényszék az alapítványokat, hogy az illeték elmaradása a benyújtott kérelem visszautasítását fogja maga után vonni a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § k.) pontja alapján.

Változásokra vonatkozó jogszabály:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 5.§ (1) bekezdés f.) pontja, 57.§ (1) bekezdés e.) pontja és 102.§ (1) bekezdés v.) pontja.

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status