NEA jelőltek

Kovács Kamilla a Nemzeti Összetartozás Kollégium jelöltje

            

Miért szavazzanak rám?

Közel 15 éve dolgozom aktívan a hazai és határon túli magyar civil szektorban. Tapasztalatból ismerem a hazai és Uniós forrásokat és a hozzájuk kapcsolódó szakmai és szakmapolitikai törekvéseket. Szakmailag és érzelmileg is elkötelezett vagyok a civilség ügye iránt. Fontos számomra, hogy a szektorban megjelenő pozitív, társadalmilag hasznos és sokszor újszerű szándékok, tevékenységek kellő teret kapjanak a megvalósuláshoz.

Milyen szervezetekkel állok kapcsolatban?

Elsősorban Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil szervezeteivel állok kapcsolatban. Egyaránt dolgozom együtt nagy múltú, a térségben meghatározó szerepet betöltő professzionális civil szervezettel (pl. a miskolci RECIK Alapítvány vagy a megyaszói Hon Kulturális és Művészeti Alapítvány társadalmi felzárkózási programjai) és hátrányos helyzetű  településen működő roma szervezettel (pl. a Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége tanoda programja Hernádvécsén vagy az encsi Értelmiségi Roma Nők pozitív példát bemutató eseményei) Aktív tagja vagyok a BAZ megyei Civil Információs Centrumot működtető  Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek. Tapasztalattal rendelkezem határon átnyúló együttműködések kialakításában, közös projektek megvalósításában (pl. határon átnyúló közös honlap létrehozása a somorjai Fórum Információs Centrummal és a rozsnyói Gömöri Ifjúsági Társasággal; Kárpátaljai magyar civil szervezetek képzése a beregszászi TURINFORM Irodával).

Milyen programokat, kezdeményezéseket támogatását látnám szívesen a NEA pályázati rendszerében?

A szívemhez legközelebb azok a kezdeményezések állnak, melyek több szereplő aktív együttműködésével valósulnak meg és hozzájárulnak az együttműködő felek tudásának, szakmai eszközrendszerének, szervezeti kultúrájának fejlődéséhez. A létrejött eredmények pedig alkalmasak arra, hogy tartósan beépüljenek a pályázó szervezetek tevékenységébe.

Mit tudna tenni a NEA iránti bizalom kiépítésben?

Fel tudom és fel is akarom vállalni, hogy a Civil Információs Centrum, illetve egyéb szervezetek által szervezett fórumokon személyes tájékoztatást adjak a NEA működéséről. A más támogatási rendszerekben, illetve a települési és térségi fejlesztési rendszerekben szerzett tapasztalataim abban segíthetnek, hogy eredményesen képviseljem és közvetítsem a szervezetek igényeit és érdekeit.

 

Kovács Kamilla életrajz
Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status