A NEA testületeinek választása 2020Hírek

Ismertető a NEA testületi tagjainak megválasztásáról

A NEA testületek, így a kilenc főből álló Tanács és az öt, egyenként kilenc főből álló kollégium 3-3 tagját a helyi, területi és országos hatókörű civil szervezetek választják meg.

A civil szervezetek a szavazati jogukat az általuk a szavazásra feljogosított képviselőjük útján gyakorolják. Ezt a szervezeti képviselőt nevezzük elektornak.  Nem feltétel, hogy az elektor a jelentkezést benyújtó civil szervezet hivatalos képviselője, vagy akár tagja, munkatársa legyen. Fontos azonban, hogy a választási eljárásban egy személy csak egy szervezet képviseletében járhat el elektorként.

A civil testületi tagok megválasztásának első lépéseként a szervezeteknek kell bejelentkeznie a jelöltállítási rendszerbe. E téren fontos változás, hogy az előző két ciklustól eltérően a 2020-ban sorra kerülő választási folyamatban a helyi szervezetek éppúgy részt vehetnek, mint a területi, illetve az országos szervezetek. A szervezetek bejelentkezése a NEA pályázatai kapcsán ismert EPER pályázatkezelő felületen keresztül történik. A pályázatok benyújtásához hasonlóan itt is feltétel, hogy a szervezeteknek érvényes és az aktuális adataikat tartalmazó regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkezniük.

A szervezet bejelentkezése során kell megadni a szervezet nevében szavazó elektor nevét és egyéb személyi adatait. Az elektor megadása mellett ugyancsak a bejelentkezési eljárás részeként a szervezet – amennyiben e jogával élni kíván – jelöltet, jelölteket állíthat a Tanácsba, illetve valamelyik kollégiumba. Itt nem elegendő a jelöltek nevét megadni, fontos, hogy a szervezet az általa a Tanácsba vagy az adott kollégiumba jelölni kívánt személyek önéletrajzát is feltöltsék a rendszerbe, hiszen más szervezetek az önéletrajzokból kiindulva fognak dönteni. Azt, hogy melyik kollégium összetételét szeretné a szervezet a jelöléssel, majd később a választással alakítani az dönti el, hogy a létesítő okirata szerint mi a szervezet fő tevékenysége. A legtöbb esteben ez azt jelenti, hogy egy szervezet annak a kollégiumnak a jelöltállítási és választási folyamatában vesz részt, ahová egyébként a NEA rendszerén belül pályázni is szokott. (Minden szervezet csak egyetlen kollégium választási eljárásában vehet részt!)  Természetesen a jelöléshez hozzátartozna, hogy a jelöltek előzetesen tudják azt, hogy mire vállalkoznak. Ehhez a legjobb módszer, ha az érintettek áttekintik a Civil Információs Portálon a NEA szervezetét bemutató menüpont alatt található dokumentumokat. A beszámolókból és az ülések jegyzőkönyveiből viszonylag pontosan következtetni lehet a testületi tagsággal járó munka mennyiségére, az ebből adódó elfoglaltságok gyakoriságára. A testületi tagok nem kapnak fizetést, legfeljebb a költségeik bizonylatok ellenében vagy havi általány formájában történő megtérítésére tarthatnak igényt.

A bejelentkezési és jelöltállítási szakasz lezárulását egy kétfordulós választás követi. Az első forduló az ún. szimpátiaszavazás. A szimpátiaszavazás során a szervezet képviseletében eljáró elektor a Tanács és a szervezet tevékenységi körének megfelelő kollégium összes jelöltjét láthatja az elektronikus szavazási felületen. E jelöltek közül tetszőleges számban választhatja ki azokat a jelölteket, akiket szívesen látna a Tanácsban, illetve az adott kollégiumban. A saját „szimpátia szavazatát” minden elektor azonos napon, a számára legközelebbi Kormányablakban adhatja le. Az elektornak előzetesen nem kell nyilatkoznia arról, hogy hol kíván szavazni, melyik Kormányablakban. A nyitvatartási idő keretén belül bármely napszakban leadhatja a szavazatát. Az viszont fontos, hogy arcképes igazolványát, illetve a lakcímkártyáját vigye magával a szavazásra történő jogosultságának igazolására.

A választás második fordulójában a szervezetet képviselő elektor a Tanács, illetve az adott kollégium tagjainak megválasztásában vesz részt. A választásra a szimpátiaszavazásétól eltérő másik napon, de ugyanúgy a Kormányablakokon keresztül kerül sor. A választás során az elektor már csak három jelöltre adhatja le a szavazatát a Tanácsot, és szintén három jelöltre az adott kollégiumot érintően. A választás során az elektronikus szavazati felületen már csak azoknak a jelölteknek a nevével találkozik az elektor, akik a szimpátiaszavazás során elnyerték az elektorok legalább tíz százalékának támogatását.  Természetesen itt is fontos, hogy az elektor igazolni tudja azt, hogy jogosult szavazni, tehát magával kell vinnie a személyi iratait.

A Tanácsba és a kollégiumokba azok a jelöltek kerülnek be tagként, akik az első három helyen végeztek a választás során. A többi jelölt a kapott szavazatok sorrendjében a póttagokat tartalmazó listára kerül. Így, ha egy tag visszalép, nem tudja vagy nem kívánja ellátni a munkáját és ezért megszűnik a mandátuma, nem kell új választást kiírni. E tag mandátumát a sorban következő póttag veheti át a választási ciklus hátralévő idejére. Szavazategyenlőség esetében két jelölt közül sorsolás útján dől el, hogy ki az, aki rendes tagsághoz juthat az adott testületben. Ha egy jelölt a leadott szavazatok alapján két testület póttagságára is jogosult lenne, maga döntheti el, hogy mely testület póttag listáján kíván szerepelni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a jelöltállítási és választási folyamatot megelőzően a Civil Információs Portálon keresztül hirdetményt tesz közzé arról, hogy a szervezetek miként vehetik magukat, illetve az általuk megbízott elektorokat nyilvántartásba. A Miniszter a jelöltállítási rendszer lezárulását követően egy második hirdetményben tájékoztatja a szervezeteket és az általuk megbízott elektorokat a szimpátiaszavazás és a választás időpontjáról és módjáról. Ezeket a hirdetményeket a korábbi gyakorlatnak megfelelően az EPER rendszeren és a civil információs centrumok elektronikus felületein keresztül is megismerhetik a szervezetek és az elektorok.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status