GYIKHírekInformációs napok

Gyakran Ismételt Kérdések a NEA pályázatokkal kapcsolatban (frissítve: 2019. október)

Kérdéskörök:

EPER rendszer
Regisztrációs nyilatkozat
Formai ellenőrzés, kizárási okok
Pályázati díj
Pályázat benyújtása
Saját forrás, költségvetés
Tartalmi bírálat
Kifogáskezelés

 

EPER

 

1. Hol érhető el az EPER?

  1. Közvetlenül az alábbi linken

http://eper.hu/eperemet/PALY/PalyBelep.aspx

Vagy az alábbi oldalakon keresztül:

Bethlen Gábor Alapkezelő EPER Belépés menüpont (felső menüsor)

2. Elveszett a belépési kód. Az EPER-–belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése hogyan történik?

A belépési kódokat a nea@bgazrt e-mailen igényelheti  a következő adatok  megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, hivatalos képviselő neve. Továbbá az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges az EPER-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező hivatalos képviselő erre vonatkozó kérelmét aláírásával ellátva.

A kérelem szövege letöltető: innen

3. Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

A számítógépén futó böngésző program a megjegyezte a 2015, július előtt működő belépési oldal címét (is). Ön pedig ezen a régi címen lépett be egy olyan pályázati felületre, amely már nem kezeli a NEA, illetve általában az EMET által kezelt pályázatokat.

Ennek az oldalnak a címét kell a begépelnie vagy megkeresnie a böngésző által felajánlott lehetőségek között.

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

4. Kinyomtatható-e benyújtott pályázati adatlap és a költségvetés részletezése?

Igen, a pályázati adatlapon lapfülenként a Ctrl+P billentyűparancs segítségével kinyomtatható az adatlap képe. A nyomtatóbarát verzió letöltésére az alábbi ikon segítségével nyílik lehetőség:

A költségvetés tétel részletezését – amennyiben nem látható teljes terjedelemben – a kívánt rubrikában szereplő szöveg kijelölését követően, kivágás (Ctrl+C billentyűparancs), majd új szöveges dokumentumba beillesztést (Ctrl+V billentyűparancs) követően nyomtathatjuk ki. A kivágás-beillesztés funkció használatára az egér jobb gombját a kijelölt szövegen tartva is lehetőség nyílik.

Vissza a tartalomhoz

 

Regisztrációs nyilatkozat

1. Az Eperben a regisztrációs nyilatkozat menüpont alatt azt olvastuk, hogy a Reg. nyilatkozat nem érvényes. Hogyan tudjuk érvényessé tenni?

Mindenképp új Regisztrációs nyilatkozatot kell beküldeni. Első lépésként a saját adatok menüpont alatt található adatokat kell áttekinteni, és ha szükséges, akkor frissíteni. Az EPER rendszerben szereplő adatoknak betűre pontosan egyeznie kell a birosag,hu oldalán elérhető névjegyzékben szereplő adatokkal! Ha az adatok ellenőrzése/frissítése megtörtént, a nyilatkozatot  ki kell nyomtatni. A szervezet hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot postai úton kell elküldeni a pályázatkezelő címére:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1253 Budapest Pf. 36.

Figyelem: a Regisztrációs nyilatkozatnak a pályázat véglegesíítése előtt be kell érkeznie!

2. Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elmúlt évi pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, ezen dokumentumokat csatolja regisztrációs nyilatkozatához

3. A saját adatok menüpontban a 2014 előtt alakult szervezetek a régi nyilvántartási számukat adták meg. Időközben a Bíróságok nyilvántartási rendszere azonban változott és minden szervezet új formátumú nyilvántartási számot kapott. E változás miatt is szükséges a saját adatokat módosítani, illetve új regisztrációs nyilatkozatot benyújtani?

A Bíróság oldalán megtalálható mind a régi-, mind az új nyilvántartási szám. Régi pályázó esetében elfogadható az EPER-ben a régi nyilvántartási szám is, az új pályázók, újonnan alakult szervezetek esetében csak az új nyilvántartási szám a megfelelő.

4. Ha kollégiumot váltunk kell új regisztrációs nyilatkozat?

A saját adatok menüpontban meg kell jelölni a változást, ez a módosítás is megköveteli az új regisztrációs nyilatkozat beküldését. Az EPER rendszer ezért ad utasítást arra,  hogy a pályázó nyomtassa ki és küldje be a regisztrációs nyilatkozatot.

5. Kell frissíteni a saját adatokat és új regisztrációs nyilatkozatot beküldeni, ha a Civil szervezetek névjegyzékében megjelenő képviselő neve előtt szereplő előjel (Dr. Ifj, id, stb) nem szerepel a saját adatokban?

6. Kell frissíteni a saját adatokat és új regisztrációs nyilatkozatot beküldeni, ha a Civil szervezetek névjegyzékében megjelenő képviselő neve mellett szereplő tisztség megnevezése (alelnök, elnökhelyettes, titkár, elnökségi tag) és a saját adatokban szereplő megnevezés eltér egymástól?

Amennyiben a személyek pozícióiban-, vagy a név előtt szereplő előjelben látható változás – pl. dr, – kérjük, módosítsák ebben az esetben is a regisztrációt, és kérelmezzék a Bíróságon az adatmódosítást – a Kezelő felé a regisztrációs nyilatkozat mellett szükséges benyújtani az igazoló dokumentumokat, illetve Bíróság felé benyújtott változás bejelentő kérelmet.

7. A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Saját adatok módosítása és új regisztrációs nyilatkozat beküldése?

Nem szükséges.

8. A szervezet hivatalos képviselője vagy címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást a Törvényszéknél, azonban a változtatást még nem jegyezték be. Ez esetben a módosítást szükséges-e átvezetni az EPER “saját adatok” pontjában?

Nem szükséges, azonban szükséges  a változtatást alátámasztó dokumentumokat (a szervezet döntéshozó szerve által hozott változtatásról szóló jegyzőkönyv oldalhű digitális másolata, a változás illetékes hatósághoz történő bejelentését igazoló dokumentum oldalhű digitális másolata) az EPER Dokumentumbeküldőjének segítségével csatolnia a pályázat benyújtásakor.

A formai ellenőrzés során a dokumentumok beküldése magyarázza az EPER adatai és a birosag.hu-n elérhető adatok közötti ellentmondást. A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges az EPER adatok módosítása  és új regisztrációs nyilatkozat beküldése.

9. A “saját adatok” menüpontban szereplő adataink megegyeznek a birosag.hu-n (civil szervezetek névjegyzéke) szereplő adatokkal az EPER rendszer mégis pirossal jelöli meg ezeket. Miért?

Az EPER rendszer a saját adatok menüpontban azokat a kérdéseket jelzi piros színnel kiemelve, amelyek a regisztrációs nyilatkozatba kerülnek. Ha ezeken módosít, akkor kell mindenképp új regisztrációs nyilatkozatot kell beküldeni.

10. Mit kell tenni akkor, ha a szervezet értesítést kap arról, hogy a regisztrációs nyilatkozata a Pályázatkezelőhöz megérkezett, azonban azt valamely melléklet hiánya miatt nem tartja megfelelőnek. 

Nyomtassa ki újra a regisztrációs nyilatkozatot (a megváltozott adatokkal). Mellékelje hozzá a támogatáskezelő által kért dokumentumot és postázza újra a Bethlen Gábor Alapkezelő címére. Amennyiben a hiányosságot a szervezet pótolja érvényes lesz-e a pályázata attól függetlenül, hogy a hiánypótlásra a pályázati határidő lezárulta után kerül sor.

Vissza a tartalomhoz

 

Formai ellenőrzés, kizárási okok

1. Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel .

2. Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést már korábban hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

3. Pályázhatnak a 2018-ban nyilvántartásba vett szervezetek?

Igen, de  kizárólag a NEA összevont pályázatára (NEA-20-Ö). Feltétel a  szervezet 2018. évről szóló beszámolójának letétbe helyezése. A szervezetnek a jogszabály szerint már 2019. május 31-ig letétbe  kellett helyeznie a 2018. évről szóló beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalnál.  Ha ez elmaradt, akkor pótolni kell a hiányosságot, a beszámoló beküldésével. Ez esetben a letétbehelyezés igazolását , illetve a beszámolót szükséges csatolni az EPER-„Dokumentumbeküldő” – menüpontjába! („0”- s beszámolót is benyújthat). A letétbe helyezést a tértivevény és vagy az Ügyfélkapun keresztül kapott visszaigazolás tudja igazolni.

4. A 2018-ban létrejött civil szervezeteknek nincs 2017. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

Az utolsó üzleti évről szóló beszámoló elkészítése és letétbe helyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a 2018-ról szóló beszámoló elkészítése  és letétbe helyezése a pályázat benyújtása előtt szükséges. Felhívjuk figyelmüket arra, abban az esetben nem nyújthat be pályázatot,  ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében, 2019-ben emelkedett jogerőre.

5. Mit jelent az átlátható szervezet?

Az a szervezet minősül átlátható szervezetnek, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti feltételeknek megfelel.

6. Működési célú  támogatásra pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?

Igen, de csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható a Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bekezdése értelmében. 

7. A látvány-csapatsport támogatásban részesültek esetében a ténylegesen felhasznált, a beszámolóban szereplő támogatási összeget, vagy a jogosultságot ellenőrzik a formai bírálat során?

A szervezet, akkor van kizárva a támogatásból, ha beszámolóban szereplő támogatás mértéke meghaladja a 3.000.000 Ft-ot.

8. Akinek fent van az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolója az Országos Bíróság Hivatal honlapján annak is kell igazolást benyújtania a letétbehelyezésről?

Nem, ha megnyitható és olvasható a beszámoló az OBH honlapján, akkor nem kell igazolást beküldeni.

9. A beszámolót elektronikusan küldtük be az OBH-nak, ezért nincs aláírva. Ekkor be kell nyújtani a beszámoló aláírt példányát?

Az elektronikusan beküldött dokumentumok esetében nem kell aláírás. Az ügyfél/ cégkapun benyújtott dokumentumok elektronikus hitelesítő jelet kapnak, ez váltja ki az aláírást. Ha beszámoló elérhető és olvasható, akkor nem kell benyújtani az EPER rendszerben!

Vissza a tartalomhoz

 

Pályázati díj

1. Mekkora a pályázati díj és milyen formában fizethető be, milyen számlára?

A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig 2.000,-Ft összegű pályázati díjat kell megfizetni. Erre  kizárólag banki utalással van lehetőség az alábbi számlaszámra

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
10032000-00310024-00000017

Az utalásnál a megjegyzésbe tüntessék fel: az adószámot  és a NEA megjelölést (…….-.-…….. NEA)

Továbbá az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-be a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatolni szükséges . Az igazolás lehet az átutalási megbízás vagy a bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel

A pályázati díjat csak egyszer kell befizetni!

2. Mi az utalást alátámasztó banki dokumentum?

  1. Az átutalási megbízás, amelyet a bank lepecsétel, amikor valaki személyesen intézi a pályázati dj befizetését-
  2. A banki kivonat, amelyet soron kívül is ki lehet kérni a banktól) igaz a legtöbb helyen térítés ellenében)
  3. Internetes bankolás esetében általában a számlatörténetből kinyomtatható az adott tranzakció.

Elég csak egy olyan dokumentumot benyújtani, ami az átutalást igazolja!

Vissza a tartalomhoz

 

Pályázat benyújtása

1. Ha már beadta az összevont pályázatra a szervezet benyújthat-e pályázatot az Egyszerűsített kiírásra?

Nem. Választani kell a pályázati felhívások között? Nincs lehetőség egyszerűsített és összevont pályázat benyújtására is.

2. Pályázhat-e a szervezet az összevont pályázaton belül a működési és vegyes kategóriára is?

A szervezet az összevont pályázaton belül vagy csak működési vagy csak vegyes (működést és szakmai tartalmat is tartalmazó) pályázatot nyújthat be.  A kétféle pályázatot együtt nem lehet benyújtani.

3. Mit jelent a letétbehelyezési igazolás?

A letétbehelyezés az utolsó, lezárt üzleti év számviteli beszámolójának OBH-nál történő letétbe helyezését jelenti. Letétbehelyezés igazolásául elfogadható: A  postára adás feladóvevénye, vagy az OBH igazolása, illetve az OBH érkeztető bélyegzője.

4. Hogyan kaphat a beszámoló beadásáról szóló hivatalos igazolást a szervezet?

Amennyiben a szervezetnek igazolásra van szüksége arról, hogy a már megküldött, de még közzé nem tett beszámoló az OBH részére beadásra került, célszerű benyújtani a megküldést igazoló tértivevény dátumát, vagy fénymásolatát, mert ez alapján a küldemény gyorsabban azonosítható.

Az igazolás megküldését kérheti személyesen, telefonon, illetve e-mail ben az Országos Bírósági Hivataltól ( elérhetőségi adatok: www.birosag.hu)

5. Szükséges-e EPER-be feltölteni a számviteli beszámolót?

A pályázat formai vizsgálatakor ellenőrzésre kerül, hogy van –e a pályázónak a www.birosag.hu oldalon, vagy az EPER-ben elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírt, keltezett az utolsó leárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója . Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

Amennyiben a pályázó meggyőződött arról, hogy a www.birosag.hu oldalon elérhető és olvasható a kért beszámoló, úgy nem szükséges az EPER-be is feltölteni.

6. Adatkezelési nyilatkozatot kinek kell kitöltenie és benyújtania a pályázathoz?  

Minden olyan képviselő/aláíró vonatkozásában szükséges adatkezelési nyilatkozatot benyújtani, aki az EPER rendszerben a „Saját adatok” menüpontban megadott a szervezet.

A pályázati adatlapon a Projektadatok menüpont alatt szereplő kapcsolattartónak is nyilatkoznia kell, kivéve akkor, ha a szervezet képviselőjeként eleve köteles nyilatkozatot adni.

7. Milyen dokumentumokat kell benyújtani a pályázathoz?

Az útmutató „13. Benyújtandó dokumentumok”  pontja tartalmazza  a pályázathoz benyújtandó dokumentumokat.

8. Hol kell benyújtani a dokumentumokat?

Az útmutató „13. Benyújtandó dokumentumok”  pontja tartalmazza  a pályázathoz benyújtandó dokumentumokat és azt, hogy hogyan kell azokat beküldeni.

Vissza a tartalomhoz

 

Saját forrás, költségvetés

1. Tényleg nem kell önrész a NEA pályázatokhoz?

Nem kell önrészt biztosítani a pályázatokhoz, sőt nem is szabad az erre vonatkozó költségvetési oszlopot kitölteni. 

2. Hogyan kell elszámolni a térítésmentes hozzájárulást

Ez csak a 2018. évben, illetve előtte benyújtott pályázatokra vonatkozik. Az Útmutató mellékleteiben megtalálhatók azok a nyilatkozatok, amelyekkel a térítésmentes hozzájárulást el lehet számolni. Fontos, hogy a szervezet regisztrálja magát közérdekű önkéntes fogadó szervezetként is. Ebben szívesen segítünk.

3. Ha közérdekű önkénteseknek jutalmat adunk, akkor azt hová kell beírnunk?

Amennyiben ehhez támogatást igényelnek, akkor a személyi kiadások közé (B.5 sor Önkéntes foglalkoztatott költségei (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)). 

4. Mi kerüljön a tétel részletezése oszlopba?

Azok a tételek, amelyek az adott soron a Támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban) oszlopba megjelenő összeget alkotják. Túl azon, hogy ezeket a résztételeket beírják, érdemes röviden szövegesen is indokolnunk  , hogy az a tétel mi célt szolgál. (A tétel részletezése cellákba karakterkorlátok nélkül lehet beírni szöveget.) 

 5. A “vegyes” pályázatokban, hogy jelennek meg a működési és a szakmai tételek?

A tételek indoklása oszlopban célszerű feltüntetni, hogy az adott költség a működést vagy a szakmai célt szolgálja-e, illetve ennek megfelelően külön is indokolni. Ennek lehet jelentősége a pályázat támogathatósága szempontjából. 

 6. A polgárőr egyenruha vagy a néptánc fellépő ruha működési vagy szakmai költség?

Nincs a kérdésre egyértelmű és megnyugtató válaszunk. Ha úgy indokolják meg, hogy e nélkül nem tud működni a szervezet, akkor működési költség. Ha az indoklásuk azt tartalmazza, hogy ez a szakmai munkájukhoz kell, akkor szakmai költség lesz. 

 

Vissza a tartalomhoz

 

Tartalmi bírálat

1. Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

A tartalmi bírálati szempontokat a”vegyes” pályázatok esetében a kiírás 15.3 pontja tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza. A pályázatok  pontszám szerinti csökkenő sorrend képeznek rangsort. Amennyiben pontegyenlőség szerint, a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort – pontegyenlőségnél – a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint.

2. Volt már aki, a várólistára került és utána nyert támogatást?

A 2018. évi pályázatok kapcsán is voltak pályázó szervezetek, amelyek előbb várólistára kerültek, majd értesítést kaptak a támogatásról. Ezek a várólista elején álltak. A NEA rendelet is úgy változott 2016. év végén, hogy a visszavont és visszautalt forrásokat csak a szervezetek támogatásra lehet fordítani. E miatt az ún. várólistás szervezetek is nagyobb eséllyel juthatnak támogatáshoz.

3. Az egyszerűsített pályázat esetében lesz várólista?

Nem lesz.

Van-e valami jó trükk arra, hogy mit írjunk a pályázatba?

Van, mindegy mit kérdez az űrlap az összevont pályázati kategóriában átgondoltan és összeszedetten írjuk le, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet (múlt).  Azután átgondoltan és összeszedetten írjuk le hogy mit akarunk, mihez kérünk támogatást és ez miért jó a szervezetnek, illetve azoknak akikért tevékenykedik a szervezet (jelen).  Végül pedig átgondoltan és összeszedetten írjuk le a pályázati támogatás segítségével hogyan javulnak a szervezet működési és szakmai kilátásai (jövő). A fontosabb részeket kiemelhetjük nagybetű használatával, a lényeg összefoglalásával.

Vissza a tartalomhoz

 

 Kifogáskezelés

  1. A pályázatunkat formai okokból kizárták, de a döntéssel nem értünk egyet. Mit lehet tenni?

Kifogást lehet benyújtani a döntéssel szemben.

A pályázat érvénytelenségével kapcsolatos kifogás benyújtására az érvénytelenség közlésétől számított 5 napon belül van módja a szervezeteknek.

A kérelmet

  1. az EPER rendszer üzenetek menüpontjában lehet benyújtani.

A kérelem tartalmáról a BGA Zrt. részéről küldött levél tájékoztatást ad, de az áttekinthetőség kedvéért az alábbiakban közreadjuk ennek mintáját.

kifogás minta 

A kérelmet kinyomtatva, aláírva és visszaszkennelve, a bizonyító mellékletekkel együtt egy dokumentumban csatolva küldjék be az EPER üzenetek menüpontjába, vagy a Támogatáskezelő nea@bgazrt.hu címére.

Kérjük, olvassák el a pályázati felhívással egybeszerkesztett pályázati útmutató 18. Jogorvoslati lehetőség című pontját!

Vissza a tartalomhoz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status