Egyéb kategória

Szakmai nap a Nemzeti Együttműködési Alap működéséről

A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány – Nógrád Megyei Civil Információs Centrum szervezett szakma napot a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak tapasztalatairól. A Salgótarjánban 2018. szeptember 21-én szervezett rendezvényen a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának és kollégiumainak képviselői, továbbá a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának és a civil információs centrum feladatokat ellátó szervezeteknek munkatársai vettek részt.

A párbeszédre, a civil szervezetek által jelzett igények közvetítésére is alkalmat adó rendezvényen Dr. Csizmadia László a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke elmondta, hogy a támogatási rendszer alapjának is a népfelség elvének érvényesítését tekinti. Az elnök jelezte, hogy a pályázati keret 600 millió forinttal fog növekedni a következő évben. Azonban nem a források bővülése jelenti a legfőbb változást, hanem az, hogy az egyszerűsített pályáztatás révén új támogatási forma jelenik meg. Ennek kapcsán az elnök kifejtette, hogy vélhetően több éves folyamat lesz, amíg – a tapasztalatokon alapulva – létrejöhet az a rendszer, amelyben megfelelő arányban lesz jelen a legkisebb szervezetek támogatása, illetve a szélesebb társadalmi bázissal, hatással tevékenykedő szervezetek támogatása is. Az elnök a felelősségi körére tekintettel természetesen a Tanács és a Kollégiumok által gondozott működési és szakmai pályázatok jelentőségére hívta fel a résztvevők figyelmét.   

A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársa, Furka Ágnes a NEA rendszerét érintő jogszabályi változásokat összegezte. Részletesebben is kitért a 2019. évtől bevezetendő egyszerűsített támogatásra. E támogatási forma a helyi és területi civil szervezetek az alapcél szerinti tevékenységéhez nyújt segítséget. A lehetőség szándékoltan a kisebb szervezeteknek kíván kedvezni. E pályázati forma esetében a szervezetek önrész nélkül, de legfeljebb kétszázezer forint támogatásban részesülhetnek. A pályázati lehetőség vonzerejét erősítheti majd, hogy ebben az eljárásrendben nem lesz szakmai bírálat. A formailag érvényes pályázatok támogatása az e célra szolgáló keret kimerüléséig beérkezési sorrendben történik.

A Miniszterelnökség képviselője e mellett jelezte azt a pályázói és támogatáskezelői igényt, hogy a NEA kollégiumai által elbírált pályázatok esetében a bírálók a várólistára kerülő szervezetek esetében se tekintsék formalitásnak a támogatási összeg meghatározását.  A várólistáról évente mintegy kétezer szervezet jut támogatáshoz. E szervezetek közül többen azért mondanak le forrásról, mert a bírálók nem a projekt forrásigényét, hanem a minimális támogatási összeget tekintik mérvadónak.

A szakmai találkozón részt vett Kertész-Bojárszky Eszter (elnök NEA-TF Kollégium), Galambos Adorján (elnök NEA-UN Kollégium), Heizler Norbert László (elnök NEA-MA Kollégium), Katona Csilla (kollégiumi tag NEA-NO Kollégium). A kollégiumok képviselői többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a pályázóknak mindig célszerű a rövid tényszerű megfogalmazásokra törekednie a pályázatok során. Hasznos, továbbá, ha a pályázók tudják, hogy a bírálatot végző tanácstagok nem csak, hogy elolvassák a pályázatokat, de gyakran össze is vetik azokat, a korábbi években benyújtott támogatási igényekkel, illetve a szervezetek honlapjain szereplő információkkal. A pályázatok költségvetése tekintetében a két jellemző hibát emeltek ki. A pályázók gyakran a tényleges szükségletükön felül tervezik a költségvetést. A szükségtelen tételek elveszik annak lehetőségét is, hogy arányosan csökkentett támogatást lehessen megítélni. A másik gyakori hiba, hogy indokolatlanul magas összegekkel számolnak a beszerzések kapcsán. 

A civil információs centrumok többek között a pályázati adatlapok tartalmának ésszerűsítését kérték, annak érdekében, hogy a pályázók valóban azt írhassák le, amire egyébként a bírálók is kíváncsiak. Elvi megállapodás született arról, hogy a kollégiumok képviselői részt vállalnak a civil információs centrumok tanácsadó, képző munkatársainak felkészítésében.

Az egyszerűsített pályáztatás kapcsán a civil szolgáltatók jelezték, hogy a szektor többségét azok a szervezetek alkotják, amelyek jogosultak az egyszerűsített pályázás lehetőségét igénybe venni. (legalább két éve működnek és a bevételük 5 millió forint alatt marad). Ezt pedig mindenképpen érdemes figyelembe venni a NEA keretének felosztásáról szóló döntések meghozatala során. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil információs centrum azt az álláspontot képviseli, hogy – amennyiben nincs lehetőség többlet források bevonására – a szakmai pályázati keret megszüntetésével lehetne megfelelő mértékű pénzügyi alapot képezni az egyszerűsített támogatáshoz. E véleményünk abból fakad, hogy a működési és a szakmai pályázatok elkülönülése a gyakorlatban már megszűnt a hasonlóan megfogalmazott pályázati célok, bírálati szempontok miatt.  

Az esemény megvalósítását a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, Nógrád Megyei Önkormányzat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatta.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status