Egyéb kategória

Szakmai nap a Nemzeti Együttműködési Alap működéséről

A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány – Nógrád Megyei Civil Információs Centrum szervezett szakma napot a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak tapasztalatairól. A Salgótarjánban 2018. szeptember 21-én szervezett rendezvényen a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának és kollégiumainak képviselői, továbbá a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának és a civil információs centrum feladatokat ellátó szervezeteknek munkatársai vettek részt.

A párbeszédre, a civil szervezetek által jelzett igények közvetítésére is alkalmat adó rendezvényen Dr. Csizmadia László a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke elmondta, hogy a támogatási rendszer alapjának is a népfelség elvének érvényesítését tekinti. Az elnök jelezte, hogy a pályázati keret 600 millió forinttal fog növekedni a következő évben. Azonban nem a források bővülése jelenti a legfőbb változást, hanem az, hogy az egyszerűsített pályáztatás révén új támogatási forma jelenik meg. Ennek kapcsán az elnök kifejtette, hogy vélhetően több éves folyamat lesz, amíg – a tapasztalatokon alapulva – létrejöhet az a rendszer, amelyben megfelelő arányban lesz jelen a legkisebb szervezetek támogatása, illetve a szélesebb társadalmi bázissal, hatással tevékenykedő szervezetek támogatása is. Az elnök a felelősségi körére tekintettel természetesen a Tanács és a Kollégiumok által gondozott működési és szakmai pályázatok jelentőségére hívta fel a résztvevők figyelmét.   

A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársa, Furka Ágnes a NEA rendszerét érintő jogszabályi változásokat összegezte. Részletesebben is kitért a 2019. évtől bevezetendő egyszerűsített támogatásra. E támogatási forma a helyi és területi civil szervezetek az alapcél szerinti tevékenységéhez nyújt segítséget. A lehetőség szándékoltan a kisebb szervezeteknek kíván kedvezni. E pályázati forma esetében a szervezetek önrész nélkül, de legfeljebb kétszázezer forint támogatásban részesülhetnek. A pályázati lehetőség vonzerejét erősítheti majd, hogy ebben az eljárásrendben nem lesz szakmai bírálat. A formailag érvényes pályázatok támogatása az e célra szolgáló keret kimerüléséig beérkezési sorrendben történik.

A Miniszterelnökség képviselője e mellett jelezte azt a pályázói és támogatáskezelői igényt, hogy a NEA kollégiumai által elbírált pályázatok esetében a bírálók a várólistára kerülő szervezetek esetében se tekintsék formalitásnak a támogatási összeg meghatározását.  A várólistáról évente mintegy kétezer szervezet jut támogatáshoz. E szervezetek közül többen azért mondanak le forrásról, mert a bírálók nem a projekt forrásigényét, hanem a minimális támogatási összeget tekintik mérvadónak.

A szakmai találkozón részt vett Kertész-Bojárszky Eszter (elnök NEA-TF Kollégium), Galambos Adorján (elnök NEA-UN Kollégium), Heizler Norbert László (elnök NEA-MA Kollégium), Katona Csilla (kollégiumi tag NEA-NO Kollégium). A kollégiumok képviselői többek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a pályázóknak mindig célszerű a rövid tényszerű megfogalmazásokra törekednie a pályázatok során. Hasznos, továbbá, ha a pályázók tudják, hogy a bírálatot végző tanácstagok nem csak, hogy elolvassák a pályázatokat, de gyakran össze is vetik azokat, a korábbi években benyújtott támogatási igényekkel, illetve a szervezetek honlapjain szereplő információkkal. A pályázatok költségvetése tekintetében a két jellemző hibát emeltek ki. A pályázók gyakran a tényleges szükségletükön felül tervezik a költségvetést. A szükségtelen tételek elveszik annak lehetőségét is, hogy arányosan csökkentett támogatást lehessen megítélni. A másik gyakori hiba, hogy indokolatlanul magas összegekkel számolnak a beszerzések kapcsán. 

A civil információs centrumok többek között a pályázati adatlapok tartalmának ésszerűsítését kérték, annak érdekében, hogy a pályázók valóban azt írhassák le, amire egyébként a bírálók is kíváncsiak. Elvi megállapodás született arról, hogy a kollégiumok képviselői részt vállalnak a civil információs centrumok tanácsadó, képző munkatársainak felkészítésében.

Az egyszerűsített pályáztatás kapcsán a civil szolgáltatók jelezték, hogy a szektor többségét azok a szervezetek alkotják, amelyek jogosultak az egyszerűsített pályázás lehetőségét igénybe venni. (legalább két éve működnek és a bevételük 5 millió forint alatt marad). Ezt pedig mindenképpen érdemes figyelembe venni a NEA keretének felosztásáról szóló döntések meghozatala során. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil információs centrum azt az álláspontot képviseli, hogy – amennyiben nincs lehetőség többlet források bevonására – a szakmai pályázati keret megszüntetésével lehetne megfelelő mértékű pénzügyi alapot képezni az egyszerűsített támogatáshoz. E véleményünk abból fakad, hogy a működési és a szakmai pályázatok elkülönülése a gyakorlatban már megszűnt a hasonlóan megfogalmazott pályázati célok, bírálati szempontok miatt.  

Az esemény megvalósítását a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, Nógrád Megyei Önkormányzat, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatta.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status