GYIKHírek

Gyakran ismételt kérdések a beszámolóról (frissítve: 2019. május)

A civil szervezetek, valamint az erre kötelezett egyéb nonprofit szervezetek (pl. közalapítványok) kötelesek minden év május 31-ig elkészíteni (és elfogadni), valamint letétbe helyezni az előző üzleti évről szóló számviteli beszámolójukat.

A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

A beszámoló lehet:

 • egyszerűsített beszámoló,
 • egyszerűsített éves beszámoló,
 • az egyéb szervezet választása alapján a Számviteli Tv. szerinti éves beszámoló (a civil szervezetekre egyáltalán nem jellemző).

A nem közhasznú civil szervezeteknek általában egyszerűsített beszámolót kell készíteni.  (Kivéve, ha önként választva kettős könyvvitelt vezetnek, vagy a bevételük két egymást követő évben is meghaladta az 50 millió forintot, vagy önként választva a Számviteli Tv. szerinti éves beszámolót készítenek)

A közhasznú szervezeteknek – mivel a civil törvény alapján kettős könyvvitelt vezetnek  – függetlenül a bevételük nagyságától egyszerűsített éves beszámolót kell készíteniük. (kivéve, ha önként választva a Számviteli Tv. szerinti éves beszámolót készítenek)

Függetlenül a jogállásától és a beszámoló formájától minden szervezetnek kötelező közhasznúsági mellékletet készíteni és letétbe helyezni!

Kérdések és válaszok

1. Minden civil szervezetnek kell beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni?

Igen. Függetlenül attól, hogy közhaszú jogállású vagy sem, 2015. május 31-ig letétbe kell helyezni a beszámolóját, illetve a közhasznúsági mellékletet.

2. Közalapítványoknak kell beszámolót benyújtani?

Igen, beszámolót és közhasznúsági mellékletet is kell benyújtaniuk az OBH felé. A beszámolási és a közhasznúsági szabályok vonatkozásában nincs eltérés a közalapítványok és a civil szervezetek között.

3. Milyen nyomtatványon kell benyújtani a beszámolót?

Az egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknek a 2017. évre vonatkozóan a Pk. 341 jelű nyomtatványt, a 2018. évre vonatkozóan  a Pk.441 jelű nyomtatványt kell használni.  E nyomtatványok papíralapon elérhető változatai: Pk. 341P, Pk.441P

A kettős könyvvitelt vezető szervezeteknek a 2017. évre vonatkozóan Pk. 342 jelű nyomtatványt, a 2017. évre vonatkozóan  a Pk.442 jelű nyomtatványt kell használni. E nyomtatványok papíralapon elérhető változatai: Pk. 342P, Pk.442P

A nyomtatványok elektronikus, illetve papíralapú benyújtáshoz szükséges változatai elérhetők a www.birosag.hu oldalon.

4. Meddig kell benyújtani a beszámolót?

Minden év május 31-ig. 

5. Mi történik, ha a szervezet elmulasztja határidőre benyújtani a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet?

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet 10 000-900 000 Ft bírsággal sújthatja.

6. Hol érhető el a beszámoló és közhasznúsági melléklet nyomtatvány?

A beszámolóhoz szükséges nyomtatvány az alábbi címen érhető el: 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok

Figyeljen rá, hogy az Ön szervezetének megfelelő nyomtatványt töltse le, illetve telepítse az ÁNYK programba!

7. A nem közhasznú egyesületnek, alapítványnak kötelező a PK. 441 vagy a Pk. 442 nyomtatványt használni?

Gyakorlatilag kötelező a PK.441 vagy, ha a szervezet kettős könyvvitelt vezet a Pk.442 jelű nyomtatványt használni a beszámoló készítéshez.  Ezt kéri az OBH és a Törvényszékek is ezzel a formátummal tudnak dolgozni.

8. Hová kell benyújtani a papíralapú beszámolót?

A papíralapú nyomtatványt postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben lehet benyújtani az Országos Bírósági Hivatal felé.

Posta cím: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest, Pf.24.

Célszerű ajánlva, tértivevénnyel postázni a beszámolókat!

Ügyfélfogadás személyesen az OBH 1055. Budapest, Szalay u. 16. szám alatti irodában:

Hétfőn és Szerdán: 8.00-15.00 óra között.

9. Mely civil szervezeteknek kell elektronikus úton benyújtani a beszámolót?

 • A szövetségeknek (A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet)
 • A közhasznú szervezeteknek (amelyek már elérték ezt a jogállást)
 • A közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének
 • Bármely szervezetnek:
 • amelyik jogi képviselővel jár el
 • vagy úgy dönt, hogy önként az elektronikus utat választja.

10. A nem közhasznú szervezeteknek is kell közhasznúsági mellékletet készíteni?

Minden civil szervezetnek és az e szervezetek által létesített jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeknek kötelező beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni.

11. Ki nyújthatja be a beszámolót?

 • A szervezet képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselője. Ez esetben nem kell meghatalmazást mellékelni.
 • A szervezet meghatalmazott jogi képviselője (Ha jogi képviselővel jár el a szervezet, csak az elektronikus utat választhatja, s kell meghatalmazást is mellékelni)
 • Bárki (pl könyvelő, a szervezet ügyfélkapu azonosítóval rendelkező tagja), akit ezzel meghatalmaz a szervezet képviselői joggal felruházott képviselője.

12. Milyen meghatalmazást kell adni, ha a beszámolót nem a szervezet vezető tisztségviselője nyújtja be?

Egy magánokiratot kell szerkeszteni. Egyszerűbben: egy meghatalmazást kell írni kézzel vagy géppel az alábbi szöveggel:

Alulírott ………………………(név, cím ),

mint a …………………….(szervezet neve) ( ………..) (szervezet székhelye, nyilvántartási száma)

elnöke/kuratóriumának elnöke  meghatalmazom ………………. -t (név cím)  az Egyesület  2014. évről szóló Ectv szerinti beszámolójának és közhasznúsági mellékletének letétbe helyezés és közzététel céljából történő benyújtására, és a viszontválasz fogadására.

Kelt:

Meghatalmazó aláírása:

Meghatalmazott aláírása:

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú (név cím)
 2. tanú név cím)

Ezt a meghatalmazást elektronikus benyújtás esetén be kell szkennelni és pdf formátumban kell csatolni a beszámolóhoz. A meghatalmazást papíralapú benyújtás esetén eredetiben kell benyújtani (tehát minimum 3 példányban célszerű elkészíteni)

A meghatalmazás elérhető az Civil Információs Centrum honlapján: www.erke.hu a Tudástár menüpontban!

13. Hol igényelhet a szervezet ügyfélkapu azonosítót?

A szervezet nem, csak természetes személy tud ügyfélkapu azonosítót kérni. Ügyfélkapus regisztráció bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható.

14. Hogy kell benyújtani a beszámolót elektronikus úton?

Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetnek a 2018. év vonatkozásában a Pk.441 jelű nyomtatványt,

kettős könyvvitelt vezető szervezeteknek a Pk.442 jelű nyomtatványt kell

az ÁNYK kitöltő programmal kitölteni.

Ha mellékletet csatolnak (pl szöveges beszámoló; meghatalmazás) akkor a mellékelt dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni az ÁNYK programban (Adatok/Csatolmányok kezelése menüpont).

Ellenőrzés után az ÁNYK programban a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” – „Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpontra kell kattintani. Ezt követően meg kell adni az ügyfélkapus felhasználó nevet, jelszót és a „Rendben” fülre kattintani!

A benyújtást követően két visszaigazolás érkezik. Először a Központi Rendszer (KR) küld visszaigazolást, majd az OBH rendszer, amikor a beszámoló érdemi feldolgozása megkezdődik, erről a rendszer igazolást küld.

15. Hol érhető el az ÁNYK program

Az Általános Nyomtatványkitöltő Program a NAV honlapján érhető el: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Elképzelhető, hogy az elindításhoz szükség van a JAVA futtatási környezet letöltésére, frissítésére is!

16. Kötelező Cégkaput használni a beszámoló benyújtásához?

Egyelőre a szervezetek ügyfélkapu azonosítóval, illetve az ügyfélkapun keresztül is beküldhetik a beszámolót. Azokat a szervezetek, amelyek papír alapon nyújtják be a beszámolót,  ez a kérdés nem érinti. 

17. Mi történik, ha a szervezet nem nyújtja be a beszámolót?

Ha közhasznú szervezet nem nyújtja be a beszámolót értelemszerűen elveszíti a közhasznú jogállását. A közhasznú jogállás feltételeinek teljesülését a bíróság minden évben (külön kérelem nélkül) a beszámoló alapján vizsgálja meg. Ha nincs beszámoló, nem tudja a közhasznúságra való jogosultságot sem megállapítani.

A jogi státusztól függetlenül, ha egy szervezet a határidőt követő egy éven belül nem nyújtja be a beszámolóját, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen

A jogi státuszától függetlenül nem részesülhet költségvetési támogatásban (beleértve az önkormányzati támogatást is) az a szervezet, amelyik nem helyezi letétbe a beszámolóját.

18. Hogyan kaphat a beszámoló beadásáról igazolást a szervezet?

Amennyiben a szervezetnek igazolásra van szüksége arról, hogy a már megküldött, de még közzé nem tett beszámoló az OBH részére beadásra került, célszerű benyújtani a megküldést igazoló tértivevény dátumát, vagy fénymásolatát, mert ez alapján a küldemény gyorsabban azonosítható.

Ügyfélfogadás személyesen:

OBH 1055 Budapest, Szalay u. 16. szám

hétfőtől szerdáig: 9.00-15.00 óra között

Telefonon:

 • 06/1-354-4165
 • 06/1-354-4115

E-mailen az alábbi címen:

civilinfo@obh.birosag.hu

18. Mi a teendő, ha a szervezet közhasznú, de az idei beszámolója szerint nem teljesíti a közhasznúsági feltételeket?

Mindenekelőtt egyeztessen a könyvelőjével, hogy minden tétel a szervezet szempontjából legelőnyösebb módon került-e könyvelésre és a beszámolóba.

Pl. a megfelelő erőforrások meglétére vonatkozó feltételek közül a „c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.” feltétel nem csak úgy teljesülhet, hogy a szervezet foglalkoztat, vagy magbízási szerződéssel dolgoztat valakit. A személyi jellegű egyéb kifizetések címen nagyon sok kifizetés (a tárgyjutalomtól a reprezentációig) megjelenhet, amivel szintén teljesülhet a feltétel.

Pl. A Megfelelő társadalmi támogatottság mutatató közül „b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában” feltétel szinte csak akkor nem teljesül, ha:

 • a szervezet semmilyen munkát nem végez
 • minden forrását a gazdálkodási-vállalkozási tevékenysége viszi el.

 

Tehát egy átlagos szervezetnél az a valószínűbb, hogy a mutató azért nem jelenik meg teljesítettként, mert a közhasznú tevékenységek körében felmerült ráfordítások nem vagy csak részben lettek a megfelelő sorba írva a beszámolóban.

Ha mégsem teljesülnének a szükséges feltételek, akkor a szervezetnek kérnie kell a közhasznúság törlését, az erre irányuló változás bejelentési kérelemmel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status