HírekPályázatok

Tájékoztató a NEA 2018. évi pályázatairól

Várhatóan 2018. december 15-én jelennek meg a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési pályázatai. Az egyesületek, alapítványok, és a civil törvény meghatározása szerinti szövetségek  január 15-18 között tudják majd benyújtani a támogatási igényüket működésük és alapcél szerinti tevékenységeik támogatására. A legkisebb igényelhető támogatás 100.000 Ft lesz. Az elnyerhető maximális támogatás 3.000.000 Ft.  A pályázóknak a működési pályázatok esetében a támogatás 10 százalékát kell majd saját forrásként biztosítani. A saját forrás lehet pénzbeli, de lehet valamilyen térítésmentes természetbeni hozzájárulás is (így közérdekű önkéntes munka, a dologi feltételek, illetve szolgáltatások biztosítása).  

A NEA valamennyi kollégiuma egységes működési pályázati felhívást jelentet meg. A pályázók azonban csak egy kollégiumhoz nyújthatják be a működési támogatási igényüket. A szervezetek az alapszabályukban, alapító okiratukban rögzített céljuk szerint választhatják meg, hogy az öt kollégium közül melyikhez nyújtják be kérelmüket. Ha szervezetek létesítő okirata több célt, tevékenységet is meghatároz, akkor célszerű azt a kollégiumot választaniuk, amelynek illetékessége leginkább lefedi a szervezet 2018. évre vonatkozó terveit. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a működési támogatást igénylő szervezetek később szakmai programjaik támogatásra is pályázhatnak majd. A szakmai pályázatukat viszont csak ahhoz a kollégiumhoz nyújthatják be, ahová a működésre irányuló kérelmüket is.  

A szakmai pályázatok várhatóan 2017. december 29-én jelennek meg. Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy a szakmai pályázatok esetében nem lesz kötelező a saját forrás biztosítása. E mellett jelentős módosítást jelent az is, hogy azok a határon túli magyar szervezetek, amelyek korábban eredményesen nyújtottak be együttes („konzorciumban megvalósuló”) pályázatot jogosulttá váltak önálló pályázat benyújtására is. Ezt a lehetőséget azonban egyelőre csak az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (ÚN kollégium) biztosítja. A magyarországi szervezeteknek is érdemes figyelembe venniük a határon túli magyar szervezetekkel közös pályázás lehetőségét. A Közösségi környezet kollégiumon és az ÚN kollégiumon kívül, a többi három kollégiumnál egyszerre van lehetőség egy önálló, valamint egy határon túli szervezettel együttesen benyújtott pályázat benyújtására. A támogatás alsó határa kollégiumonként változik. Az önálló pályázattal igényelhető legmagasabb támogatás minden kollégiumnál 3.000.000 Ft lesz. A támogatási összeg felső határa az együttes pályázók esetében 4.000.000 millió forint.

Pályázni mind a működési, mind a szakmai pályázatok esetén a legkésőbb 2017. december 31-ig nyilvántartásba vett civil szervezetek tudnak. Minden pályázni kívánó szervezetnek rendelkeznie kell azonban utolsó lezárt üzleti évről szóló és az országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett beszámolóval. A 2017 előtt bejegyzett szervezetek többségénél  természetesen ez lehet a 2016. évről szóló beszámoló is. E szervezeteknek akkor célszerű még január legelején elkészíteniük az idei évről szóló beszámolójukat, ha 2016-ban a bevételük elérte az 50 millió forintot, 2017-ben viszont e határ alatt maradt. A felhívásokban idén sem változik az a feltétel, hogy az 50 millió Ft bevételt elérő szervezetek csak vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.  Az újonnan alakult szervezeteknek figyelniük kell arra, hogy bár pályázhatnak, de a 2017. évről szóló beszámolójukat legkésőbb a benyújtás napjáig el kell készíteniük és be kell nyújtaniuk az OBH felé.  

Az egyszerűsített támogatás bevezetésére irányuló jogszabály 2018. júliusban lép hatályba. Ez a támogatási forma leghamarabb a 2019. év vonatkozásában lép be majd lehetőségként. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status