ERKE

Az ERKE bemutatása

Esély.  Azért tevékenykedünk, hogy megszűnjenek azok a hátrányok, amelyek a sikeres, boldog, megbecsült életpálya kialakításában és megőrzésében akadályozzák a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embereket.
Részvétel. Tevékenységeink az Egyesületesünket befogadó helyi, nemzeti és európai közösségek büszkeségét, összetartozás tudatát, a valós teljesítmények, értékek iránti fogékonyságát építik.
Esély és Részvétel. A polgároknak joga és kötelezettsége is, hogy képességeik és lehetőségeik szerint részt vegyenek közügyek, közszolgáltatások biztosításban. Mi ennek kapcsán magyarországi és külhoni magyar partnereinkkel közösen arra törekszünk, hogy a polgárok képességei gyarapodjanak, a részvételi lehetőségek pedig valósak és érdemiek legyenek.
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2009-ben alakult Tarcalon. A szervezetalapítás közel három éves közösségépítő folyamat előzte meg. A 2006-óta működő öntevékeny ifjúsági és művészeti csoport ezáltal vált saját értékrenddel és valós civil identitással rendelkező szervezetté.
A helyi közösségi és közéleti munkán túl, megalakulásunk óta foglalkozunk a civil szervezetek működésének szakmai támogatásával, illetve a civil szektor szervállalásának elismertetésével és erősítésével. Főleg utóbbi területeken építettük megyei és határon átnyúló kapcsolatainkat is. Mára egyértelműen a civil fejlesztés vált a fő profilunkká. Ezzel összefüggésben látjuk 2015. óta a megyei civil információs centrum feladatait. Mindemellett a nem mondtunk le a helyi szintű kezdeményezésekről sem. Tokaj-hegyalján, Miskolcon, illetve Felvidéken valósítunk meg és támogatunk ifjúsági, közösségépítő, kulturális valamint az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos kezdeményezéseket.
Működésünk és tevékenységeink során három szempontot tekintünk kiemelten fontosnak:
a nyitottságot
a partnerséget
a megalapozottságot.
Nyitottság
Mind a minket befogadó közösségekre, mind a szakmai és szakmapolitikai környezetünkre hatással kívánunk lenni. Ennek megfelelően a kezdeményezéseink nyitottak, azokhoz bárki, bármikor kapcsolódhat. E mellett igyekszünk részt venni a civil szektort érintő, valamint a szakmai érdeklődésünknek megfelelő párbeszéd folyamatokban.
Partnerség
A második szempont a partnerség. Lényegesnek tartjuk, hogy stabil együttműködéseket építsünk ki más civil szervezetekkel, és intézményekkel. A saját tapasztalatunk, hogy leginkább a partnerségeken keresztül lehet biztosítani egy civil szervezet működési biztonságát is.
Megalapozottság
Tevékenységeink, fejlesztéseink során egyszerre igyekszünk figyelembe a helyi szükségleteket valamint a nemzeti és európai szintű törekvéseket. Ez erőforrás-hatékony megközelítés, nem kell ugyanis olyan dolgokon gondolkodnunk, amelyeket előttünk már mások kitaláltak, s nem kell ösvényeket taposnunk, ha kiépített utak is rendelkezésre állnak. Így a szervezetünk innovációs készsége is azon területek felé fordulhat, amelyeken valós hiányok és kihasználatlan kapacitások, lehetőségek észlelhetők a polgárok, közösségek, civil szervezetek esélyeit és részvételét illetően.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status