ERKE

Az ERKE bemutatása

Esély.  Azért tevékenykedünk, hogy megszűnjenek azok a hátrányok, amelyek a sikeres, boldog, megbecsült életpálya kialakításában és megőrzésében akadályozzák a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embereket.
Részvétel. Tevékenységeink az Egyesületesünket befogadó helyi, nemzeti és európai közösségek büszkeségét, összetartozás tudatát, a valós teljesítmények, értékek iránti fogékonyságát építik.
Esély és Részvétel. A polgároknak joga és kötelezettsége is, hogy képességeik és lehetőségeik szerint részt vegyenek közügyek, közszolgáltatások biztosításban. Mi ennek kapcsán magyarországi és külhoni magyar partnereinkkel közösen arra törekszünk, hogy a polgárok képességei gyarapodjanak, a részvételi lehetőségek pedig valósak és érdemiek legyenek.
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2009-ben alakult Tarcalon. A szervezetalapítás közel három éves közösségépítő folyamat előzte meg. A 2006-óta működő öntevékeny ifjúsági és művészeti csoport ezáltal vált saját értékrenddel és valós civil identitással rendelkező szervezetté.
A helyi közösségi és közéleti munkán túl, megalakulásunk óta foglalkozunk a civil szervezetek működésének szakmai támogatásával, illetve a civil szektor szervállalásának elismertetésével és erősítésével. Főleg utóbbi területeken építettük megyei és határon átnyúló kapcsolatainkat is. Mára egyértelműen a civil fejlesztés vált a fő profilunkká. Ezzel összefüggésben látjuk 2015. óta a megyei civil információs centrum feladatait. Mindemellett a nem mondtunk le a helyi szintű kezdeményezésekről sem. Tokaj-hegyalján, Miskolcon, illetve Felvidéken valósítunk meg és támogatunk ifjúsági, közösségépítő, kulturális valamint az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos kezdeményezéseket.
Működésünk és tevékenységeink során három szempontot tekintünk kiemelten fontosnak:
a nyitottságot
a partnerséget
a megalapozottságot.
Nyitottság
Mind a minket befogadó közösségekre, mind a szakmai és szakmapolitikai környezetünkre hatással kívánunk lenni. Ennek megfelelően a kezdeményezéseink nyitottak, azokhoz bárki, bármikor kapcsolódhat. E mellett igyekszünk részt venni a civil szektort érintő, valamint a szakmai érdeklődésünknek megfelelő párbeszéd folyamatokban.
Partnerség
A második szempont a partnerség. Lényegesnek tartjuk, hogy stabil együttműködéseket építsünk ki más civil szervezetekkel, és intézményekkel. A saját tapasztalatunk, hogy leginkább a partnerségeken keresztül lehet biztosítani egy civil szervezet működési biztonságát is.
Megalapozottság
Tevékenységeink, fejlesztéseink során egyszerre igyekszünk figyelembe a helyi szükségleteket valamint a nemzeti és európai szintű törekvéseket. Ez erőforrás-hatékony megközelítés, nem kell ugyanis olyan dolgokon gondolkodnunk, amelyeket előttünk már mások kitaláltak, s nem kell ösvényeket taposnunk, ha kiépített utak is rendelkezésre állnak. Így a szervezetünk innovációs készsége is azon területek felé fordulhat, amelyeken valós hiányok és kihasználatlan kapacitások, lehetőségek észlelhetők a polgárok, közösségek, civil szervezetek esélyeit és részvételét illetően.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status