HírekJogi tanácsadás

Létesítő okiratok Ptk szerinti megfeleltetése

Az egyesületek alapszabályát, illetve az alapítványok alapító okiratát meg kell feleltetni a 2013. V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek. A hatályos jogszabályok jelenleg nem kötnek ki konkrét határidőt, ameddig a létesítő okiratok tartalmát meg kell feleltetni a Ptk. rendelkezéseinek. (A korábbi szabályozásban szereplő 2017. március 15-i végső határidőt nem kell figyelembe venni!). A létesítő okiratokat legkésőbb, akkor kell „összehangolni” a Ptk. szabályaival, amikor más okból is szükségessé válik a létesítő okirat módosítása.

Figyelni kell arra, hogy a Ptk. 2017. január 1-től változott. Így azok a szervezetek, amelyek a korábbi szabályozás szerint 2014. március 15. – 2016. december 31 között módosították a létesítő okiratukat, azoknak a legközelebbi módosítás során ismét ellenőrözniük kell a létesítő okiratuk megfelelősségét. Jelen állapot szerint leginkább az egyesületek esetében fordulhat elő, hogy az alapszabályukat esetleg újra módosítani kell majd a 2017 január 1-tól hatályba lépő törvényi változások miatt. Ám az egyesületek esetében sem biztos, hogy erre szükség van, hiszen a mostani törvényi módosítások nem hoztak teljesen új elemeket, leginkább azt rögzítették, hogy melyek azok a kötelező érvényű szabályok, amelyektől nem lehet eltérni. (Pl. az egyesület céljának, létesítő okiratának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A joggyakorlatban rögzült, hogy a képviseleti jogot – beleértve a bankszámla feletti rendelkezés jogát is – nem lehet együttesen gyakorolni.)

Sajnos nem lehet azt mondani, hogy az alapítványok 2014. március 15. – 2016. december 31 között módosított alapító okiratai esetében nem lesz szükség módosításra a későbbiekben.  Ennek kapcsán két elemet érdemes kiemelni. Ha az alapító okirat úgy rendelkezik, hogy a szervezet kuratóriumi tagjai együttesen gyakorolnak képviseleti jogot, akkor ez a rendelkezés biztosan nem felel meg a kötelező érvényű joggyakorlatnak. A képviselet csak önálló lehet. Ugyanígy nem felel meg a hatályos joggyakorlatnak, ha az alapító okirat nem vagy nem megfelelően rendelkezik a gazdasági tevékenységek folytatásáról.  

Azok a szervezetek, amelyek 2014. óta nem módosították a létesítő okiratukat most kaptak némi haladékot. Ám azzal tisztában kell lenniük, hogy lehetnek kellemetlenségeik abból, hogy ők még a régi ptk. szerint működnek, de közben a környezetükben minden más civil, intézményi és gazdasági szereplő az új ptk. szerinti eljárásrendeknek megfelelően dolgozik. Figyelni kell továbbá arra is, hogy amennyiben már döntés született a létesítő okirat módosításáról, de a változást nem határidőben nyújtják be a Törvényszék 2017. március 1-ét követően bírságot szabhat ki a szervezetre, alapítvány esetében az alapítóra, több alapító esetén az alapítókra egyetemlegesen.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status