HírekJogi tanácsadás

Létesítő okiratok Ptk szerinti megfeleltetése

Az egyesületek alapszabályát, illetve az alapítványok alapító okiratát meg kell feleltetni a 2013. V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek. A hatályos jogszabályok jelenleg nem kötnek ki konkrét határidőt, ameddig a létesítő okiratok tartalmát meg kell feleltetni a Ptk. rendelkezéseinek. (A korábbi szabályozásban szereplő 2017. március 15-i végső határidőt nem kell figyelembe venni!). A létesítő okiratokat legkésőbb, akkor kell „összehangolni” a Ptk. szabályaival, amikor más okból is szükségessé válik a létesítő okirat módosítása.

Figyelni kell arra, hogy a Ptk. 2017. január 1-től változott. Így azok a szervezetek, amelyek a korábbi szabályozás szerint 2014. március 15. – 2016. december 31 között módosították a létesítő okiratukat, azoknak a legközelebbi módosítás során ismét ellenőrözniük kell a létesítő okiratuk megfelelősségét. Jelen állapot szerint leginkább az egyesületek esetében fordulhat elő, hogy az alapszabályukat esetleg újra módosítani kell majd a 2017 január 1-tól hatályba lépő törvényi változások miatt. Ám az egyesületek esetében sem biztos, hogy erre szükség van, hiszen a mostani törvényi módosítások nem hoztak teljesen új elemeket, leginkább azt rögzítették, hogy melyek azok a kötelező érvényű szabályok, amelyektől nem lehet eltérni. (Pl. az egyesület céljának, létesítő okiratának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A joggyakorlatban rögzült, hogy a képviseleti jogot – beleértve a bankszámla feletti rendelkezés jogát is – nem lehet együttesen gyakorolni.)

Sajnos nem lehet azt mondani, hogy az alapítványok 2014. március 15. – 2016. december 31 között módosított alapító okiratai esetében nem lesz szükség módosításra a későbbiekben.  Ennek kapcsán két elemet érdemes kiemelni. Ha az alapító okirat úgy rendelkezik, hogy a szervezet kuratóriumi tagjai együttesen gyakorolnak képviseleti jogot, akkor ez a rendelkezés biztosan nem felel meg a kötelező érvényű joggyakorlatnak. A képviselet csak önálló lehet. Ugyanígy nem felel meg a hatályos joggyakorlatnak, ha az alapító okirat nem vagy nem megfelelően rendelkezik a gazdasági tevékenységek folytatásáról.  

Azok a szervezetek, amelyek 2014. óta nem módosították a létesítő okiratukat most kaptak némi haladékot. Ám azzal tisztában kell lenniük, hogy lehetnek kellemetlenségeik abból, hogy ők még a régi ptk. szerint működnek, de közben a környezetükben minden más civil, intézményi és gazdasági szereplő az új ptk. szerinti eljárásrendeknek megfelelően dolgozik. Figyelni kell továbbá arra is, hogy amennyiben már döntés született a létesítő okirat módosításáról, de a változást nem határidőben nyújtják be a Törvényszék 2017. március 1-ét követően bírságot szabhat ki a szervezetre, alapítvány esetében az alapítóra, több alapító esetén az alapítókra egyetemlegesen.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status