A NEA testületeinek választása 2020Hírek

Szeretne beleszólni, hogy kik legyenek a civilek választott képviselői a Nemzeti Együttműködési Alap testületeiben?

A Nemzeti Együttműködési Alap testületeinek egyharmadát a civil szervezetek választják meg. Részes lehet abban a döntésben, hogy a következő négy évben milyen legyen NEA Tanács, illetve az öt szakmai kollégium összetétele!

Mit kell tenni, ha választani szeretne a szervezet?

 

Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy a szervezete jogosult-e részt venni a választásban! Ahhoz, hogy részt vehessen szükséges, hogy érvényes EPER regisztrációval rendelkeznie. Szükséges továbbá, hogy az EPER rendszerben a saját adataitoknál (saját adatok menüpont) a szervezet működési szintje, hatóköre kapcsán legalább a megyei szint legyen megjelölve.  Sajnos a helyi szervezetek nem vehetnek részt a választásban. DE! Lehetőség van arra, hogy ezt az adatot módosítsák, s így jogosulttá váljanak a testületek civil tagjainak megválasztására.

A szervezet egyrészt a Tanács tagjainak megválasztásban vehet részt. Másrészt jogosult arra, hogy annak a kollégium tagjainak megválasztásban közreműködjön, amelyikhez a fő tevékenysége alapján tartozik. Azt, hogy melyik kollégium összetételét tudja befolyásolni a szervezet az EPER rendszerben, tudja ellenőrizni, illetve bejegyeztetni (saját adatok menüpont a szervezet fő tevékenysége).

Ha eleve jogosult a választásra, vagy hajlandó némi időt áldozni arra, hogy az EPER regisztráció elvégzésével, az adatok frissítésével jogosulttá váljon a részvételre, akkor a szerveztnek döntenie kell, hogy ki képviselje a szervezeteteket elektorként a tényleges választási folyamatban.  A szervezethetnek, egy elektort kell nyilvántartásba vetetnie. Az elektor lesz az, aki majd személyes jelenlétével is képviselni fogja a szervezetet két fordulós választási eljárásban. Ó vesz majd részt két alkalommal az elektori gyűléseken. Az elektor lehet a szervezet hivatalos képviselője, de lehet más is. Akár olyan személy is jelölhető elektornak, aki nem tagja vagy munkatársa a szervezetnek. A bizalom mellett nem árt fontolóra venni, hogy olyan személyt érdemes elektornak jelölni, akinek elfoglaltságai megengedik, hogy személyesen adja majd le szavazatait.

Az elektor nyilvántartásba vételének határideje: 2015. február 24.

 

Az elektor egy két fordulós rendszerben szavazhat majd. Először a civil.info.hu oldalon közzétett, és az elektor részére e-mailben is elküldött időpontban tartandó szimpátiaszavazáson vesz majd részt. A szimpátiaszavazás során az elektor tetszőleges számú jelöltre adhatja le a szavazatát. Korlátot csak az jelent, hogy más kollégiumok összetételét az elektor nem tudja befolyásolni. Csak annak a kollégiumnak jelöltjeire szavazhat, amelyhez a szervezet a regisztrációja alapján tartozik. S fontos tudni, hogy akadályozatása esetén sem ruházhatja át másra a szavazati jogát.

A szimpátia szavazás eredményét zárt rendszerű elektronikus rendszerben összesítik. Ezt követően egy másik napon következik majd a második forduló: a választás. A választás során az elektor már csak három tanács tag-jelöltre és három kollégiumi tag-jelöltre szavazhat.  A három legtöbb szavazatot begyűjtő jelölt lesz a NEA tanács tagja, a többiek a póttagok lesznek. S ugyanez érvényes a kollégiumi tagok esetében is. A legtöbb voksot begyűjtő három személy kerül be az adott kollégiumba.  A többi jelölt pedig a kapott szavazatok szerinti sorrendben a póttagok listájára kerülnek.

Az elektor mind a szimpátiaszavazás, mind pedig a választás során bármely Kormányablakban leadhatja a szavazatát.

Mit kell tenni, ha jelöltet is állítana a szervezet?

 

Minden szervezetnek, amelyik elektort delegál lehetősége van arra is, hogy egy-egy jelöltet állítson a NEA Tanácsba, illetve a tevékenyégi területének megfelelő kollégiumba. Ehhez az EPER rendszerben szereplő adatlap megfelelő részeinek kitöltésén túl szükséges az is, hogy az adott jelölt, vagy jelöltek életrajzát is feltöltse a szervezet. Ezek az életrajzok adnak majd támpontot a szavazóknak a jelölt civil jártasságairól, eredményeiről, referenciáiról, stb.

Ahogy az elektornak sem kell feltétlenül a szervezet tagjának, munkatársának, képviselőjének lennie, úgy a jelölt állítása esetében sem szükséges e körhöz ragaszkodni. Sőt tudni kell, hogy a megválasztott Tanács és Kollégiumi tagokra meglehetősen szigorú kizárási és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Az összeférhetetlenségi szabályok közül a legsúlyosabb, hogy a megválasztott Tanács és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó szervezetek nem részesülhetnek támogatásban a Nemzeti Együttműködési Alapból. Egy szervezet akkor tartozik egy NEA tisztségviselő érdekeltségi körébe, ha a tag, illetve a döntésben közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója:

  1. az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,
  2. a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
  3. a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.”

A fenti szabályok miatt tehát nem olyan egyszerű jelöltet állítani. A civil szakemberek, civil közéleti szereplők közül szinte csak azok jöhetnek szóba, akik mögött olyan szervezet áll, amely valamilyen ok miatt eleve kiesik a NEA támogatási rendszeréből. (Pl, a szervezet a bevétele miatt csak visszatérítendő támogatásra lenne jogosult, a költségvetési törvényben nevesített támogatást kap, stb.)

Kérjük, ha jelöltet állítanak, jelezzék e-mailben az ERKE – Civil Információs Centrum irányában is, hogy segíthessünk a jelölt népszerűsítésében.  A jelölt életrajzát szívesen közzétesszük, a honlapunkon, illetve továbbítjuk e-mailben a megye szervezetei felé.

A címünk:

bazmegye.cic@gmail.com

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status