A NEA testületeinek választása 2020Hírek

Szeretne beleszólni, hogy kik legyenek a civilek választott képviselői a Nemzeti Együttműködési Alap testületeiben?

A Nemzeti Együttműködési Alap testületeinek egyharmadát a civil szervezetek választják meg. Részes lehet abban a döntésben, hogy a következő négy évben milyen legyen NEA Tanács, illetve az öt szakmai kollégium összetétele!

Mit kell tenni, ha választani szeretne a szervezet?

 

Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy a szervezete jogosult-e részt venni a választásban! Ahhoz, hogy részt vehessen szükséges, hogy érvényes EPER regisztrációval rendelkeznie. Szükséges továbbá, hogy az EPER rendszerben a saját adataitoknál (saját adatok menüpont) a szervezet működési szintje, hatóköre kapcsán legalább a megyei szint legyen megjelölve.  Sajnos a helyi szervezetek nem vehetnek részt a választásban. DE! Lehetőség van arra, hogy ezt az adatot módosítsák, s így jogosulttá váljanak a testületek civil tagjainak megválasztására.

A szervezet egyrészt a Tanács tagjainak megválasztásban vehet részt. Másrészt jogosult arra, hogy annak a kollégium tagjainak megválasztásban közreműködjön, amelyikhez a fő tevékenysége alapján tartozik. Azt, hogy melyik kollégium összetételét tudja befolyásolni a szervezet az EPER rendszerben, tudja ellenőrizni, illetve bejegyeztetni (saját adatok menüpont a szervezet fő tevékenysége).

Ha eleve jogosult a választásra, vagy hajlandó némi időt áldozni arra, hogy az EPER regisztráció elvégzésével, az adatok frissítésével jogosulttá váljon a részvételre, akkor a szerveztnek döntenie kell, hogy ki képviselje a szervezeteteket elektorként a tényleges választási folyamatban.  A szervezethetnek, egy elektort kell nyilvántartásba vetetnie. Az elektor lesz az, aki majd személyes jelenlétével is képviselni fogja a szervezetet két fordulós választási eljárásban. Ó vesz majd részt két alkalommal az elektori gyűléseken. Az elektor lehet a szervezet hivatalos képviselője, de lehet más is. Akár olyan személy is jelölhető elektornak, aki nem tagja vagy munkatársa a szervezetnek. A bizalom mellett nem árt fontolóra venni, hogy olyan személyt érdemes elektornak jelölni, akinek elfoglaltságai megengedik, hogy személyesen adja majd le szavazatait.

Az elektor nyilvántartásba vételének határideje: 2015. február 24.

 

Az elektor egy két fordulós rendszerben szavazhat majd. Először a civil.info.hu oldalon közzétett, és az elektor részére e-mailben is elküldött időpontban tartandó szimpátiaszavazáson vesz majd részt. A szimpátiaszavazás során az elektor tetszőleges számú jelöltre adhatja le a szavazatát. Korlátot csak az jelent, hogy más kollégiumok összetételét az elektor nem tudja befolyásolni. Csak annak a kollégiumnak jelöltjeire szavazhat, amelyhez a szervezet a regisztrációja alapján tartozik. S fontos tudni, hogy akadályozatása esetén sem ruházhatja át másra a szavazati jogát.

A szimpátia szavazás eredményét zárt rendszerű elektronikus rendszerben összesítik. Ezt követően egy másik napon következik majd a második forduló: a választás. A választás során az elektor már csak három tanács tag-jelöltre és három kollégiumi tag-jelöltre szavazhat.  A három legtöbb szavazatot begyűjtő jelölt lesz a NEA tanács tagja, a többiek a póttagok lesznek. S ugyanez érvényes a kollégiumi tagok esetében is. A legtöbb voksot begyűjtő három személy kerül be az adott kollégiumba.  A többi jelölt pedig a kapott szavazatok szerinti sorrendben a póttagok listájára kerülnek.

Az elektor mind a szimpátiaszavazás, mind pedig a választás során bármely Kormányablakban leadhatja a szavazatát.

Mit kell tenni, ha jelöltet is állítana a szervezet?

 

Minden szervezetnek, amelyik elektort delegál lehetősége van arra is, hogy egy-egy jelöltet állítson a NEA Tanácsba, illetve a tevékenyégi területének megfelelő kollégiumba. Ehhez az EPER rendszerben szereplő adatlap megfelelő részeinek kitöltésén túl szükséges az is, hogy az adott jelölt, vagy jelöltek életrajzát is feltöltse a szervezet. Ezek az életrajzok adnak majd támpontot a szavazóknak a jelölt civil jártasságairól, eredményeiről, referenciáiról, stb.

Ahogy az elektornak sem kell feltétlenül a szervezet tagjának, munkatársának, képviselőjének lennie, úgy a jelölt állítása esetében sem szükséges e körhöz ragaszkodni. Sőt tudni kell, hogy a megválasztott Tanács és Kollégiumi tagokra meglehetősen szigorú kizárási és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Az összeférhetetlenségi szabályok közül a legsúlyosabb, hogy a megválasztott Tanács és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó szervezetek nem részesülhetnek támogatásban a Nemzeti Együttműködési Alapból. Egy szervezet akkor tartozik egy NEA tisztségviselő érdekeltségi körébe, ha a tag, illetve a döntésben közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója:

  1. az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,
  2. a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
  3. a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.”

A fenti szabályok miatt tehát nem olyan egyszerű jelöltet állítani. A civil szakemberek, civil közéleti szereplők közül szinte csak azok jöhetnek szóba, akik mögött olyan szervezet áll, amely valamilyen ok miatt eleve kiesik a NEA támogatási rendszeréből. (Pl, a szervezet a bevétele miatt csak visszatérítendő támogatásra lenne jogosult, a költségvetési törvényben nevesített támogatást kap, stb.)

Kérjük, ha jelöltet állítanak, jelezzék e-mailben az ERKE – Civil Információs Centrum irányában is, hogy segíthessünk a jelölt népszerűsítésében.  A jelölt életrajzát szívesen közzétesszük, a honlapunkon, illetve továbbítjuk e-mailben a megye szervezetei felé.

A címünk:

bazmegye.cic@gmail.com

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status