Szolgáltatások

Tanácsadások

A tanácsadás legalább 15 perc időtartamú interaktív szolgáltatás. Célja, hogy a hozzánk forduló szervezet megalapozhassa, fejleszthesse a működéséhez, szakmai kezdeményezései és partnerségei építéséhez szükséges kompetenciáit. A CIC irodában valamennyi tanácsadási szolgáltatást személyesen, telefonon és elektronikus eszközökön keresztül is folyamatosan biztosítjuk. Annak érdekében, hogy a szervezetek számára könnyebben elérhető legyen a személyes szolgáltatás is, tanácsadó alkalmakat szervezünk, illetve térségi partnereket vonunk be a személyes tanácsadás biztosítására.

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetek részvételével megvalósuló jogügyletek feltételeit érintik.

A pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik. Kiemelt témája a szervezetek számvitelhez kapcsolódó belső dokumentumainak felülvizsgálata, illetve az idén hatályba lépett, 2016-tól kötelezően alkalmazandó adózási szabályok lesznek.

A pályázati és forrásteremtési tanácsadás kiterjed a nemzeti és az EU forrásokból (beleértve az EGT mechanizmusokat is) működő támogatási rendszerekre, és felöleli a teljes pályázati ciklust a fenntartási időszakig bezárólag. A tanácsadási terület kiterjed pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatásra is. Így kiemelt témáját adják az alapcél szerinti és vállalkozási bevételeket teremtő szolgáltatások is.

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás a polgárok integrációjával, részvételével, a vállalatok és közigazgatási szereplők közösségi szerepvállalásával, az érdekérvényesítéssel és a szervezetek fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozik. Kiemelt témáját jelentik a megyei, térségi és megyei jogú város szintjén megvalósuló közösség által irányított helyi fejlesztésekben, a foglalkoztatási paktumokban történő részvétel, illetve e mechanizmusok szervezeti hátterének, szervezeti kultúrájának fejlesztése.

A számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti. Kiemelt területét jelenti az elektronikus ügyintéző és pályázati felületek alkalmazásának segítése.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status