Szolgáltatások

Tanácsadások

A tanácsadás legalább 15 perc időtartamú interaktív szolgáltatás. Célja, hogy a hozzánk forduló szervezet megalapozhassa, fejleszthesse a működéséhez, szakmai kezdeményezései és partnerségei építéséhez szükséges kompetenciáit. A CIC irodában valamennyi tanácsadási szolgáltatást személyesen, telefonon és elektronikus eszközökön keresztül is folyamatosan biztosítjuk. Annak érdekében, hogy a szervezetek számára könnyebben elérhető legyen a személyes szolgáltatás is, tanácsadó alkalmakat szervezünk, illetve térségi partnereket vonunk be a személyes tanácsadás biztosítására.

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetek részvételével megvalósuló jogügyletek feltételeit érintik.

A pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik. Kiemelt témája a szervezetek számvitelhez kapcsolódó belső dokumentumainak felülvizsgálata, illetve az idén hatályba lépett, 2016-tól kötelezően alkalmazandó adózási szabályok lesznek.

A pályázati és forrásteremtési tanácsadás kiterjed a nemzeti és az EU forrásokból (beleértve az EGT mechanizmusokat is) működő támogatási rendszerekre, és felöleli a teljes pályázati ciklust a fenntartási időszakig bezárólag. A tanácsadási terület kiterjed pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatásra is. Így kiemelt témáját adják az alapcél szerinti és vállalkozási bevételeket teremtő szolgáltatások is.

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás a polgárok integrációjával, részvételével, a vállalatok és közigazgatási szereplők közösségi szerepvállalásával, az érdekérvényesítéssel és a szervezetek fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozik. Kiemelt témáját jelentik a megyei, térségi és megyei jogú város szintjén megvalósuló közösség által irányított helyi fejlesztésekben, a foglalkoztatási paktumokban történő részvétel, illetve e mechanizmusok szervezeti hátterének, szervezeti kultúrájának fejlesztése.

A számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti. Kiemelt területét jelenti az elektronikus ügyintéző és pályázati felületek alkalmazásának segítése.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status