Szolgáltatások

Érdekvédelmi tevékenység

Az érdekvédelmi tevékenység elvi alapja, hogy a CIC az egyetlen olyan civil szereplő, amelytől elvárható és számon is kérhető, hogy a civil szervezetek működésének szakmai támogatásához kapcsolódó információi és tapasztalatai alapján formálni próbálja a civileket érintő szakmai, szakmapolitikai környezetet is. Az érdekképviseleti tevékenységeink alapja, hogy jogszabály szerint is kötelességünk együttműködni más szektorok képviselőivel, s kötelességünk az információk áramlásának biztosítása is.

Az érdekképviseleti tevékenység kiemelt területe a megyénk civil szervezeteit érintő területi és szakmai alapú fejlesztéspolitika. Folytatjuk az együttműködést a B.-A.-Z Megyei Önkormányzattal, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a LEADER Közösségekkel. Célunk, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztésekben, a tervezésben történő részvétel után a civil szervezetek a megvalósításban is szerepet kapjanak. Információs rendezvények, tanácsadó alkalmak mellett szakmai műhelyeket szervezünk, illetve továbbra is felvállaljuk, hogy a civil szervezetek agregált igényeit javaslatok, ajánlások, vélemények formájában közvetítsük.

A másik irány az EMMI irányában történő érdekérvényesítés témaköre. Felelősek vagyunk azért is, hogy a megyei igények kellően alátámasztva jelenjenek meg az EMMI illetve a CIC hálózat tagjai előtt. A CIC részt vesz az EMMI által szervezett hálózati találkozókon, emellett levelezőlistán és telefonon keresztül is folyamatos kapcsolatot tart a többi CIC-cel. A kötelezően vállalt feladaton túl kiemelten kezeljük az észak-magyarországi CIC-ek együttműködésének fenntartását, évente legalább egy-egy látogatás megvalósítását tervezzük Salgótarjánba és Egerbe.

A harmadik érdekérvényesítési irány az önkormányzatok és civil szervezetek közötti partnerség. E tekintetben az egyik legfontosabb kérdés a szektorok közötti bizalom erősítése leginkább azért, hogy a helyi kormányzás nyilvánossága, a polgárok, közösségek részvételének és felelősségvállalásának ösztönzése terén a civil szervezetek érdemi szerephez jussanak.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status