Szolgáltatások

Érdekvédelmi tevékenység

Az érdekvédelmi tevékenység elvi alapja, hogy a CIC az egyetlen olyan civil szereplő, amelytől elvárható és számon is kérhető, hogy a civil szervezetek működésének szakmai támogatásához kapcsolódó információi és tapasztalatai alapján formálni próbálja a civileket érintő szakmai, szakmapolitikai környezetet is. Az érdekképviseleti tevékenységeink alapja, hogy jogszabály szerint is kötelességünk együttműködni más szektorok képviselőivel, s kötelességünk az információk áramlásának biztosítása is.

Az érdekképviseleti tevékenység kiemelt területe a megyénk civil szervezeteit érintő területi és szakmai alapú fejlesztéspolitika. Folytatjuk az együttműködést a B.-A.-Z Megyei Önkormányzattal, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a LEADER Közösségekkel. Célunk, hogy a 2014-2020 közötti fejlesztésekben, a tervezésben történő részvétel után a civil szervezetek a megvalósításban is szerepet kapjanak. Információs rendezvények, tanácsadó alkalmak mellett szakmai műhelyeket szervezünk, illetve továbbra is felvállaljuk, hogy a civil szervezetek agregált igényeit javaslatok, ajánlások, vélemények formájában közvetítsük.

A másik irány az EMMI irányában történő érdekérvényesítés témaköre. Felelősek vagyunk azért is, hogy a megyei igények kellően alátámasztva jelenjenek meg az EMMI illetve a CIC hálózat tagjai előtt. A CIC részt vesz az EMMI által szervezett hálózati találkozókon, emellett levelezőlistán és telefonon keresztül is folyamatos kapcsolatot tart a többi CIC-cel. A kötelezően vállalt feladaton túl kiemelten kezeljük az észak-magyarországi CIC-ek együttműködésének fenntartását, évente legalább egy-egy látogatás megvalósítását tervezzük Salgótarjánba és Egerbe.

A harmadik érdekérvényesítési irány az önkormányzatok és civil szervezetek közötti partnerség. E tekintetben az egyik legfontosabb kérdés a szektorok közötti bizalom erősítése leginkább azért, hogy a helyi kormányzás nyilvánossága, a polgárok, közösségek részvételének és felelősségvállalásának ösztönzése terén a civil szervezetek érdemi szerephez jussanak.

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status