GYIK

Gyakori kérdések a civil társaságokkal kapcsolatban

Mi az a civil társaság?

 A civil társaság viszonylag új 2012 óta élő szervezeti forma. A civil társaság a Polgári törvénykönyv 578/J. §-a:

 • létrehozható legalább 2 természetes személy által
 • nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására
 • vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható
 • a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja)
 • a civil társaság nem jogi személy
 • a civil társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.
 • társasági szerződésben: célok, az együttműködés formája, a társaság szervezete és képviselete. a szerződés meglehetősen szabadon alakítható.
 • kötelező a személyes közreműködés
 • szerzett dolog közös tulajdon; közös tulajdon szabályai alapján használható
 • évenkénti elszámolás
 • minden tag jogosult az ügyvitelre
 • harmadik személy felé egyetemleges vagyoni felelősség

Mikor szűnik meg a civil társaság?

 1. ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;
 2. ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
 3. valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
 4. a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;
 5. ha a tagok száma egyre csökken.

 

A civil társaság tud pályázni?

Csak azokon a pályázatokon indulhat el, amelyeknél nem feltétel a bírósági nyilvántartásba vétel, az önálló bankszámla, illetve mindazon feltételek, amelyekkel csak a jogi személyiséggel rendelkező szerveztek rendelkeznek. A Nemzeti Együttműködési Alap a civil társaságokat nem támogatja, de pl. az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjára ezek is pályázhatnak. A magán alapítványok, az önkormányzatok támogathatják a civil társaságokat is. A gyakorlat azonban az, hogy a támogatási lehetőségek többsége elérhetetlen a civil társaságok részére.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status