HírekTanácsadás

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évben várható pályázatai

A 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatban megjelentek a GINOP 2015. évre várható fejlesztési keretei.  Sőt már elérhető az első idei GINOP pályázat is, amely a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatását / GINOP-1.3.1-15 célozza.

Ajánljuk a civil szervezetek figyelmébe a GINOP pályázatait is, hiszen a felhívások között lesznek olyanok, amelyekre közvetlenül vagy partnerként tudnak majd pályázni. Külön felhívjuk azon szervezetek figyelmét e pályázatokra, amelyek társadalmi vállalkozások elindításban, fejlesztésben érdekeltek, illetve a KKV-szektornak (is) szóló szolgáltatások építésén dolgoznak.

 

1.    A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése
GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére
GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
GINOP-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása
GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása
GINOP-1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
  1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás
GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.3 Iparjog
GINOP-2.1.4 Innovációs voucher
GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek
GINOP-2.2.2 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások
GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése
GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
  1. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
GINOP-3.1.1 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása
GINOP-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak
GINOP-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése
GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4. Az energiáról szóló 4. prioritás

GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések
GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
  1. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra
GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások
GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása
GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál
GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása
  1. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése
GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése
GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése
GINOP-6.2.1 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)
  1. A turizmusról szóló 7. prioritás
GINOP-7.1.1 Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása
GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése
  1. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
GINOP-8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL
GINOP-8.1.4-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.2.4-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL
GINOP-8.4.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

 

A kiemelt projektekről, valamint a keretösszegekről, a lebonyolítás módjáról a mellékelt dokumnetumban olvashat többet: GINOP pályázatok

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status