HírekTanácsadás

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évben várható pályázatai

A 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatban megjelentek a GINOP 2015. évre várható fejlesztési keretei.  Sőt már elérhető az első idei GINOP pályázat is, amely a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatását / GINOP-1.3.1-15 célozza.

Ajánljuk a civil szervezetek figyelmébe a GINOP pályázatait is, hiszen a felhívások között lesznek olyanok, amelyekre közvetlenül vagy partnerként tudnak majd pályázni. Külön felhívjuk azon szervezetek figyelmét e pályázatokra, amelyek társadalmi vállalkozások elindításban, fejlesztésben érdekeltek, illetve a KKV-szektornak (is) szóló szolgáltatások építésén dolgoznak.

 

1.    A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése
GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére
GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban
GINOP-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása
GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása
GINOP-1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program
  1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás
GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.3 Iparjog
GINOP-2.1.4 Innovációs voucher
GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek
GINOP-2.2.2 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások
GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése
GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
  1. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
GINOP-3.1.1 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása
GINOP-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak
GINOP-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése
GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében
GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4. Az energiáról szóló 4. prioritás

GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések
GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
  1. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra
GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások
GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása
GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál
GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása
  1. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése
GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése
GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése
GINOP-6.2.1 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)
  1. A turizmusról szóló 7. prioritás
GINOP-7.1.1 Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása
GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése
  1. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
GINOP-8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL
GINOP-8.1.4-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.2.4-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.3.4-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel
GINOP-8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL
GINOP-8.4.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

 

A kiemelt projektekről, valamint a keretösszegekről, a lebonyolítás módjáról a mellékelt dokumnetumban olvashat többet: GINOP pályázatok

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status