Tudástár

Kérdések és válaszok az OBH-tól

Civil szervezetek alapján néhány kérdést továbbítottunk az OBH felé a már benyújtott beszámolókkal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket és válaszokat olvashatók az alábbiakban:
1. A 2014. évi beszámolókhoz kötelező volt-e mellékelni az azt elfogadó közgyűlési jegyzőkönyvet és jelenléti ívet? 
 
OBH: Nem, nem kell csatolni a jegyzőkönyvet és a jelenlétit, csak lehetősége van rá.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 29.§ határozza meg a beszámoló tartalmát, amely a mérleget, eredménykimutatást, kettős könyvvitelnél a kiegészítő mellékletet, illetőleg a közhasznúsági mellékeltet sorolja fel, továbbá a 30.§ rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentés megküldésének esetéről.
Egyéb mellékletek – jegyzőkönyv, elfogadó nyilatkozat, stb. – nem képezik a beszámoló kötelező elemét.
 
 
2. Amennyiben a 2014. évi beszámoló készítése során fény derült arra, hogy a szervezet 2013. évről szóló (tavaly letétbe helyezett) beszámolója és közhasznúsági mellékletében javítani kell az adatokat, van e lehetőség korrigált beszámoló készítésére illetve letétbehelyezésére. Ha igen, milyen eljárás keretében kérheti a szervezet az OBH-tól vagy az illetékes Törvényszéktől, hogy a hibás beszámolót törölje a nyilvántartásból és a korrigált beszámoló kerüljön nyilvántartásba.


OBH: Az elektronikus és papír alapon megküldött beszámoló közzétételével egyidejűleg, a szervezet által, ugyanazon tárgyévre vonatkozóan korábban előterjesztett beszámoló a bíróságok központi internetes oldaláról levételre kerülnek, így korrigálni tudja a már megküldött beszámolót, de ez esetben azzal kell számolni, hogy az érkeztetési dátumként az kerül feltüntetésre, amikor a beszámoló érkezett, tehát idei dátummal kerül rá.
Illetve van lehetőség az űrlapon is az előző évre vonatkozó korrekciót megjeleníteni az adott oszlopban.
 
3. Amennyiben a szervezet képviseletre nem jogosult tagja, munkatársa, könyvelője meghatalmazás nélkül nyújtotta be a beszámolót az ügyfélkapun keresztül lehetőség van-e a meghatalmazás pótlására, vagy a beszámoló ismételt ezúttal jogszerű benyújtására. ( Ha igen erre mennyi idő áll rendelkezésre?)
 
OBH: Amennyiben elektronikus beküldéskor jogosultságát nem igazolta a beküldő (azaz nem küldött meghatalmazást, és nem ő a szervezet bejegyzett képviselője), akkor ezt ismételt beküldéssel (már csatolva az aláírt meghatalmazást) bármikor megteheti.
 
4. Amennyiben a Bíróság formai hiányosságot talál a beszámoló benyújtásával kapcsolatban (pl. hiányzó meghatalmazás, a papíralapon történő benyújtás elektronikus útra kötelezett szervezet esetében, stb.), akkor fel kéri-e hiánypótlásra a szervezetet, vagy érdemi vizsgálat nélkül bírálja el a szervezet közhasznú státuszát?
 
OBH: A törvényszék nem vizsgálja a beszámoló beküldőjének jogosultságát, azt az OBH a befogadáskor ellenőrzi.
Szintén az OBH figyeli azt, hogy a papír alapon beérkező beszámolóknál van-e erre lehetősége a szervezetnek.
A beszámoló letétbe helyezésének elutasítására vonatokozó okról az OBH a szervezeteket minden esetben tájékoztatja
 
+1 kérdés és válasz 
Ha a 2013. évi beszámolóban nem, de a 2014. éviben teljesítjük a közhasznúsági feltételeket, akkor kérhetjük a közhasznúságot?
CIC: Ha a 2014. évi közhasznúsági mellékletben az jelenik meg, hogy a szervezet megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek (legalább egy-egy mutató a megfelelő erőforrás és a megfelelő társadalmi támogatottság kapcsán) akkor kezdeményezheti, hogy közhasznúvá nyilvánítsák. Akkor is kezdeményezheti, ha a tavalyi beszámolója szerint még nem teljesítette a feltételeket. Ehhez nem kell utólag belenyúlni a 2013. évi beszámolóba. A Pk. 141 illetve a Pk 142 jelű nyomtatvány automatikusan az elmúlt két év átlagár számolja. Így ez alapján lehet kérni a közhasznú jogállás megítélését. 

 

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status