Tudástár

Kérdések és válaszok az OBH-tól

Civil szervezetek alapján néhány kérdést továbbítottunk az OBH felé a már benyújtott beszámolókkal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket és válaszokat olvashatók az alábbiakban:
1. A 2014. évi beszámolókhoz kötelező volt-e mellékelni az azt elfogadó közgyűlési jegyzőkönyvet és jelenléti ívet? 
 
OBH: Nem, nem kell csatolni a jegyzőkönyvet és a jelenlétit, csak lehetősége van rá.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 29.§ határozza meg a beszámoló tartalmát, amely a mérleget, eredménykimutatást, kettős könyvvitelnél a kiegészítő mellékletet, illetőleg a közhasznúsági mellékeltet sorolja fel, továbbá a 30.§ rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentés megküldésének esetéről.
Egyéb mellékletek – jegyzőkönyv, elfogadó nyilatkozat, stb. – nem képezik a beszámoló kötelező elemét.
 
 
2. Amennyiben a 2014. évi beszámoló készítése során fény derült arra, hogy a szervezet 2013. évről szóló (tavaly letétbe helyezett) beszámolója és közhasznúsági mellékletében javítani kell az adatokat, van e lehetőség korrigált beszámoló készítésére illetve letétbehelyezésére. Ha igen, milyen eljárás keretében kérheti a szervezet az OBH-tól vagy az illetékes Törvényszéktől, hogy a hibás beszámolót törölje a nyilvántartásból és a korrigált beszámoló kerüljön nyilvántartásba.


OBH: Az elektronikus és papír alapon megküldött beszámoló közzétételével egyidejűleg, a szervezet által, ugyanazon tárgyévre vonatkozóan korábban előterjesztett beszámoló a bíróságok központi internetes oldaláról levételre kerülnek, így korrigálni tudja a már megküldött beszámolót, de ez esetben azzal kell számolni, hogy az érkeztetési dátumként az kerül feltüntetésre, amikor a beszámoló érkezett, tehát idei dátummal kerül rá.
Illetve van lehetőség az űrlapon is az előző évre vonatkozó korrekciót megjeleníteni az adott oszlopban.
 
3. Amennyiben a szervezet képviseletre nem jogosult tagja, munkatársa, könyvelője meghatalmazás nélkül nyújtotta be a beszámolót az ügyfélkapun keresztül lehetőség van-e a meghatalmazás pótlására, vagy a beszámoló ismételt ezúttal jogszerű benyújtására. ( Ha igen erre mennyi idő áll rendelkezésre?)
 
OBH: Amennyiben elektronikus beküldéskor jogosultságát nem igazolta a beküldő (azaz nem küldött meghatalmazást, és nem ő a szervezet bejegyzett képviselője), akkor ezt ismételt beküldéssel (már csatolva az aláírt meghatalmazást) bármikor megteheti.
 
4. Amennyiben a Bíróság formai hiányosságot talál a beszámoló benyújtásával kapcsolatban (pl. hiányzó meghatalmazás, a papíralapon történő benyújtás elektronikus útra kötelezett szervezet esetében, stb.), akkor fel kéri-e hiánypótlásra a szervezetet, vagy érdemi vizsgálat nélkül bírálja el a szervezet közhasznú státuszát?
 
OBH: A törvényszék nem vizsgálja a beszámoló beküldőjének jogosultságát, azt az OBH a befogadáskor ellenőrzi.
Szintén az OBH figyeli azt, hogy a papír alapon beérkező beszámolóknál van-e erre lehetősége a szervezetnek.
A beszámoló letétbe helyezésének elutasítására vonatokozó okról az OBH a szervezeteket minden esetben tájékoztatja
 
+1 kérdés és válasz 
Ha a 2013. évi beszámolóban nem, de a 2014. éviben teljesítjük a közhasznúsági feltételeket, akkor kérhetjük a közhasznúságot?
CIC: Ha a 2014. évi közhasznúsági mellékletben az jelenik meg, hogy a szervezet megfelel a közhasznú jogállás feltételeinek (legalább egy-egy mutató a megfelelő erőforrás és a megfelelő társadalmi támogatottság kapcsán) akkor kezdeményezheti, hogy közhasznúvá nyilvánítsák. Akkor is kezdeményezheti, ha a tavalyi beszámolója szerint még nem teljesítette a feltételeket. Ehhez nem kell utólag belenyúlni a 2013. évi beszámolóba. A Pk. 141 illetve a Pk 142 jelű nyomtatvány automatikusan az elmúlt két év átlagár számolja. Így ez alapján lehet kérni a közhasznú jogállás megítélését. 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status