HírekPraktikumTanácsadás

Határidők

Beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbehelyezése

 

A szervezetek május 31-ig helyezhetik letétbe a közhasznúsági beszámolót és a közhasznú mellékletet, ezeket papír alapon vagy elektronikusan nyújthatják be az Országos Bírósági Hivatalhoz.
A határidőt annak ellenére tartani kell, hogy május 31. vasárnapra esik!
Figyelem, ha a 2013. évről szóló beszámolót sem helyezte még letétbe a szervezet, akkor május 31-ig határidőig mindenképp pótolja! Ellenkező esetben a bíróság törvényességi ellenőrzést kezdeményez a szervezet ellen.
Bár a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a beszámoló letétbehelyezését a szervezet egy éven belül pótolja. Nem érdemes halogatni a 2014.évről szóló beszámoló letétbe helyezését. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés már tárgyalja a következő évi költségvetést, előrebelezhető, a NEA pályázatai is, korábban jelennek majd meg. Azok benyújtásához pedig kell majd a beszámoló. Ezért kérjük, aki postai úton adja fel a beszámolóját tértivevényesen tegye, s őrizze majd meg a tértivevényt. Aki pedig elektronikusan küldi be a beszámolót az elektronikus nyugtát őrizze meg (mentse le a számítógépére is.)!
Ha a szervezetnek saját honlapja van, akkor a beszámolnak és a közhasznúsági mellékletnek – legalább 2 évig – szerepelnie kell ott is!

 

Társasági adó bevallás vagy bevallást helyettesítő nyilatkozat

 

Május 31. a végső időpontja a társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozat elküldésének. A nyilatkozatot elektronikusan vagy ügyfélkapun keresztül juttathatják el a NAV-hoz
A civil szervezet és más nonprofit szervezet (ideértve a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet is), ha az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ér el, illetve ehhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el, a társasági adóbevallás helyett, bevallást helyettesítő nyilatkozatot kell benyújtania (TAONY nyomtatvány)
A gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytató szervezeteknek kötelező éves társasági adó bevallást készítenie, akkor is, ha annak összege nulla. Ha pedig adó fizetési kötelezettség is keletkezett, akkor az adót is május 31-ig kell befizetniük!
A határidőt annak ellenére tartani kell, hogy május 31. vasárnapra esik!

1% beszámoló

 

Május 31. a végső időpontja az szja 1%-os beszámoló elküldésének, amelyet a szervezet a 2013-ban folyósított, és 2014-ban felhasznált 1%-os felajánlások összegéről köteles elkészíteni. Ha a civil szervezet tartalékolja az összeget (amire legfeljebb 2 évig van lehetősége), akkor annak időtartamát és összegét is jelölnie kell a beszámolóban. Ehhez 2015-ben a 13KOZ kitöltése szükséges, amit elektronikus úton vagy ügyfélkapun keresztül juttathatnak el a NAV-hoz.
A határidőt annak ellenére tartani kell, hogy május 31. vasárnapra esik!

Mivel május 31 vasárnapra esik, idén június 1 a KSH adatszolgáltatás határideje

A statisztikai adatszolgáltatás kötelezettsége

  • az egyesületeket (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület),
  • az alapítványokat;
  •  továbbá egyéb nonprofit szervezeteket (egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények) érinti

Az adatszolgáltatást a KSH -Elektra rendszeren keresztül kell teljesíteni!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status