GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések a NEA pályázatokról

Hol érhető el az EPER?

Az EPER-hez tartozó belépési pont az EMET honlapjáról is elérhető

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Közvetlenül erről a linkről érhető el:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

 

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Az elmúlt években használt belépési pontot jelenítette meg a böngészőjében (a korábban tárolt felületet nyitotta meg. Semmi baj, írja, vagy másolja be az új belépési pont címét:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Ha ezen lép be már látszani fognak a pályázatok.

 

Kell e regisztrációs nyilatkozatot beküldeni a NEA pályázathoz?

Nem. Kivéve, ha a szervezet még nincs regisztrálva, illetve, ha a szervezete adataiban változás állt be.

 

A közhasznúság elvesztése miatt kell új reg. nyilatkozatot beküldeni?

Nem. Illetve az EMET álláspontja szerint ez nem feltétele a pályázat benyújtásának, tehát ráér a módosítás.

 

Lehet-e ugyanabban a pályázati ciklusban működési és szakmai támogatási igényt is benyújtani?

Igen, egy pályázat nyújtható be a működési és egy a szakmai pályázati kategóriákban. A támogatási igényeket azonos kollégiumhoz szükséges benyújtani.

 

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

 

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

 

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

 

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

 

A 2014-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2013. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A 2014. évi beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése a pályázat benyújtása előtt szükséges.

 

Amennyiben már rendelkezésre áll a 2014-es számviteli beszámolója csatolhatja-e a pályázat benyújtásakor ezt?

Igen, azonban ez esetben a hozzá tartozó letétbehelyezési igazolás csatolása is szükséges.

 

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

Hivatalosan: A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Amennyiben ez alapján a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint. forrás: EMET

Nem hivatalosan: fogalmunk sincs

 

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával, de dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával is) vagy készpénzben. A pályázat benyújtásához kizárólag a készpénzben vállalt önrész rendelkezésre állását kell igazolni. Az igazolás legegyszerűbben bankszámlakivonat csatolásával oldható meg.

 

Csak a közérdekű önkéntes munka számolható el önrészként?

Nem csak a közérdekű önkéntesek tevékenysége számolható el a pályázatban.

 

A felhívásban az szerepel, hogy a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogathatók. Ez azt jelenti, hogy csak a civil szervezetek körében végzett kutatásra pályázhatunk?

Nem ezt jelenti. Úgy kell értelmezni, hogy a civil szervezet által végzett, bármilyen az ő tevékenységét, működését segítő kutatás támogatható.

Azok a szervezetek, amelyeket 2014-ben vett nyilvántartásba a bíróság milyen feltételek mellett tudnak pályázni?  

 

A 2014. évben alakul szervezeteknek a 2014. évre vonatkozó számviteli beszámolót és annak letétbehelyezéséről szóló igazolást kell csatolni.

 

 

Tudnak-e pályázni vissza nem térítendő támogatásra azok a szervezetek, aemylek bevétele a 2013. évi beszámolójuk alapján elérte az 50 millió forintot, de a 2014. évi elfogadott és letétbe helyezett beszámolójuk szerinti bevételük e határ alatt marad? 

 

Igen, tudnak pályázni vissza nem térítendő támogatásra is. Ebben az esetben a 2014. évi beszámolót és annak letétbe helyezési igazolását kell felcsatolni az EPER rendszerbe.

 

 

Jól értelmezzük, hogy azon szervezetek, amelyek utolsó lezárt üzleti évében a bevétel elérte az 50 millió forintot kizárólag egyetlen kollégiumhoz és egyetlen tevékenység mentén tudnak szakmai pályázatot benyújtani? S csak visszatérítendő támogatást kaphatnak?

 

Szakmai program támogatására pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 57. § (1)  értelmében az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) civil szervezetek működésének támogatása,  h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása vagy l) civil információs centrumok működésének támogatása pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket (50 millió Ft). A b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása csak visszatérítendő formában nyújtható.

A fentiek értelmében azon pályázók részére, akik  a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot,  a szakmai pályázatok közül egyedül a NEA-UN-15-SZ pályázati kategóriában,  csak a civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása pályázati célra és kizárólag vissza térítendő támogatási formában nyújtható támogatás. A szakmai programok tekintetében tehát  egyéb esetekben jogszabályi rendelkezések értelmében nincs lehetőség  azon civil szervezetek támogatására egyik támogatási formában sem, melyek a  pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status