GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések a NEA pályázatokról

Hol érhető el az EPER?

Az EPER-hez tartozó belépési pont az EMET honlapjáról is elérhető

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/eper/

Közvetlenül erről a linkről érhető el:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

 

Az EPER belépést követően nem látható a pályázati kategóriáknál egy NEA pályázat sem, hol találhatóak a pályázati kategóriák?

Az elmúlt években használt belépési pontot jelenítette meg a böngészőjében (a korábban tárolt felületet nyitotta meg. Semmi baj, írja, vagy másolja be az új belépési pont címét:

http://eper.hu/eperemet/paly/palybelep.aspx

Ha ezen lép be már látszani fognak a pályázatok.

 

Kell e regisztrációs nyilatkozatot beküldeni a NEA pályázathoz?

Nem. Kivéve, ha a szervezet még nincs regisztrálva, illetve, ha a szervezete adataiban változás állt be.

 

A közhasznúság elvesztése miatt kell új reg. nyilatkozatot beküldeni?

Nem. Illetve az EMET álláspontja szerint ez nem feltétele a pályázat benyújtásának, tehát ráér a módosítás.

 

Lehet-e ugyanabban a pályázati ciklusban működési és szakmai támogatási igényt is benyújtani?

Igen, egy pályázat nyújtható be a működési és egy a szakmai pályázati kategóriákban. A támogatási igényeket azonos kollégiumhoz szükséges benyújtani.

 

Amely szervezet az elmúlt három évben részesült NEA támogatásban nyújthat-e be idén is támogatási igényt?

Igen, a korlátozó jogszabályi rendelkezést hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

 

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kitétel.

 

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani a pályázatot, mint az előző évben?

 

Igen, amennyiben a szervezet alapcél szerinti tevékenységei között több kollégiumhoz köthető tevékenység is szerepel, az EPER regisztráció során a szervezet főtevékenységét aszerint kell megjelölni, hogy melyik kollégiumhoz kívánja a pályázatát benyújtani. A főtevékenység módosítására a Saját adatok menüpontban van lehetőség, módosítást követően új regisztrációs nyilatkozat beküldése szükséges.

 

A 2014-ben létrejött civil szervezeteknek nincs 2013. évi beszámolója, ez esetben hogyan nyújthatnak be pályázatot?

A 2014. évi beszámoló elkészítése és letétbehelyezése feltétele a pályázat benyújtásának. Ez esetben a beszámoló elkészítése a pályázat benyújtása előtt szükséges.

 

Amennyiben már rendelkezésre áll a 2014-es számviteli beszámolója csatolhatja-e a pályázat benyújtásakor ezt?

Igen, azonban ez esetben a hozzá tartozó letétbehelyezési igazolás csatolása is szükséges.

 

Mitől függ, hogy egy szervezet nyertes lesz vagy várólistára kerül?

Hivatalosan: A tartalmi bírálati szempontokat a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatok szakmai bírálatát a NEA Kollégiumai végzik. A Kollégium a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Amennyiben ez alapján a rangsor nem dönthető el, akkor a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). A támogatási keretösszeg kimerülését követően a rangsorban következő pályázatok várólistára kerülnek, a bírálaton elért rangsor helyezésük szerint. forrás: EMET

Nem hivatalosan: fogalmunk sincs

 

Milyen formában biztosítható az elvárt önrész?

Önrész biztosítása történhet természetben (különösen közérdekű önkéntes munka igazolásával, de dologi feltételek vagy szolgáltatások biztosításával is) vagy készpénzben. A pályázat benyújtásához kizárólag a készpénzben vállalt önrész rendelkezésre állását kell igazolni. Az igazolás legegyszerűbben bankszámlakivonat csatolásával oldható meg.

 

Csak a közérdekű önkéntes munka számolható el önrészként?

Nem csak a közérdekű önkéntesek tevékenysége számolható el a pályázatban.

 

A felhívásban az szerepel, hogy a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogathatók. Ez azt jelenti, hogy csak a civil szervezetek körében végzett kutatásra pályázhatunk?

Nem ezt jelenti. Úgy kell értelmezni, hogy a civil szervezet által végzett, bármilyen az ő tevékenységét, működését segítő kutatás támogatható.

Azok a szervezetek, amelyeket 2014-ben vett nyilvántartásba a bíróság milyen feltételek mellett tudnak pályázni?  

 

A 2014. évben alakul szervezeteknek a 2014. évre vonatkozó számviteli beszámolót és annak letétbehelyezéséről szóló igazolást kell csatolni.

 

 

Tudnak-e pályázni vissza nem térítendő támogatásra azok a szervezetek, aemylek bevétele a 2013. évi beszámolójuk alapján elérte az 50 millió forintot, de a 2014. évi elfogadott és letétbe helyezett beszámolójuk szerinti bevételük e határ alatt marad? 

 

Igen, tudnak pályázni vissza nem térítendő támogatásra is. Ebben az esetben a 2014. évi beszámolót és annak letétbe helyezési igazolását kell felcsatolni az EPER rendszerbe.

 

 

Jól értelmezzük, hogy azon szervezetek, amelyek utolsó lezárt üzleti évében a bevétel elérte az 50 millió forintot kizárólag egyetlen kollégiumhoz és egyetlen tevékenység mentén tudnak szakmai pályázatot benyújtani? S csak visszatérítendő támogatást kaphatnak?

 

Szakmai program támogatására pályázhat-e a szervezet, ha a legutolsó lezárt üzleti évéről szóló számviteli beszámolója alapján az árbevétele meghaladja az 50 millió forintot?

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 57. § (1)  értelmében az Alap terhére csak az 56. § (1) bekezdés b) civil szervezetek működésének támogatása,  h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása vagy l) civil információs centrumok működésének támogatása pontja szerinti támogatás nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket (50 millió Ft). A b) civil szervezetek működésének támogatása, h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása csak visszatérítendő formában nyújtható.

A fentiek értelmében azon pályázók részére, akik  a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot,  a szakmai pályázatok közül egyedül a NEA-UN-15-SZ pályázati kategóriában,  csak a civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása pályázati célra és kizárólag vissza térítendő támogatási formában nyújtható támogatás. A szakmai programok tekintetében tehát  egyéb esetekben jogszabályi rendelkezések értelmében nincs lehetőség  azon civil szervezetek támogatására egyik támogatási formában sem, melyek a  pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status