További szolgáltatások

További szolgáltatások

Kistérségi megjelenések

Az idei év során a megye 15 kistérségben, összesen 75 alkalommal fogunk megjelenni információs és tanácsadó eseményekkel. A kistérségi megjelenéseink közül harmincat információs napok, negyvenötöt pedig tanácsadó napok keretében fogunk megvalósítani. Az események helyszínéről és időpontjáról a honlapunkon és a levelezőlistánkon keresztül adunk tájékoztatást. Ne felejtsen el ezekre feliratkozni az oldal jobboldali sávjában található alkalmazásban!

Ügyfél adatbázis

A CIC által rögzített, elektronikus úton nyilvánosan elérhető, az ügyfelek alapadatait és az igénybevett szolgáltatást tartalmazó adatbázist a honlapunkon adjuk közre. Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy az ügyfeleink adatait a hatályos adatvédelmi szabályoknak  megfelelően kezeljük. Így ez a nyilvánosan elérhető adatbázis csak az igénybevett szolgáltatásokat, a szervezetek nyilvános adatait, illetve magánszemélyek esetében csak a nevet tartalmazza. Ha egy szervezet azt szeretné, hogy elérhetőségi adatai is nyilvánosak legyenek a partnerkereső adatbázisunkban kell regisztrálnia magát.

Civil referensek és kapcsolattartók adatbázisa

Csak a nagyobb városok önkormányzatainál dolgoznak civil referensek, illetve a civil szervezetekkel történő együttműködést segítő kapcsolattartók. Ezért a honlapunkon olyan adatbázist helyezünk el, amely a jegyzők, polgármesterek, felelős alpolgármesterek illetve a kormányhivatalok elérhetőségét is tartalmazza. Attól, hogy egy településen nincs kijelölve a civil kapcsolatokkal megbízott személy – tapasztalataink szerint – az együttműködés lehetősége nem kisebb.

Palmetta – elektronikus hírlevél

A „Palmetta” a CIC szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat, tapasztalatokat közvetítő elektronikus kiadvány. A honlapunk mellett ez az a felület, amelyen módunk van arra, hogy közreadjuk a civil szervezetek által, vagy a civil szervezetek számára szervezett események meghívóit, beszámolóit. Illetve ezen a felületen kívánjuk bemutatni megyében kialakított ”jó gyakorlatokat”.
Miért „Palmetta” a hírlevél címe? A palmetta egy hét vagy több (datolya)pálmalevélből álló, legyezőszerű díszítő elem elnevezése. Az Egyesületünk logója a Tarcal mellett talált honfoglalás-kori vezérsírból előkerült palmetta díszítésű tarsolylemez középső eleme. Az egyesületünk Tarcalon alakult és jelenleg is erős kötődésekkel rendelkezik e településen, illetve Tokaj-hegyalján. Ugyanakkor a pálma egyetemes szimbólum. Mi a tudás, a bölcsesség és a folyamatos megújulás szimbólumaként használjuk, amelyeket fontos civil értékeknek tartunk. S az sem mellékes, hogy a datolyapálmának több, mint 800 felhasználási módja ismert, nincs tehát olyan része, ami ne hajtana hasznot, s pont ugyanezt gondoljuk a civil szektorról is.

Gyakran Ismételt kérdések (GYIK)

A honlapunkon megtalálható GYIK-et az információs és tanácsadó szolgáltatások biztosítása során ismétlődő módon felmerült kérdések alapján frissítjük. Így amikor Ön választ vagy tanácsot kér tőlünk, egyúttal segít más szervezeteknek is.

Honlapon történő megjelenés

A CIC szolgáltatásairól és a civil szektort érintő hírekről a  honlapunkon adunk tájékoztatást. Ugyanakkor módunk van arra, hogy az EMMI által működtetett Civil Információs Portál (link: www.civil.info.hu) irányában is információkat továbbítsunk.

Képzési szolgáltatások

A képzések biztosítása kapcsán 2015-ben 1 db a határon átnyúló kapcsolatokkal foglalkozó 3 napos képzést és 4 db térségi szinten szervezett a civil szervezetek működtetésével, illetve az önkormányzatok és civil szervezetek kapcsolatával kapcsolatos belső képzést szervezünk.

CIC Hálózat

Részt veszünk az EMMI által szervezett hálózati találkozókon, emellett levelezőlistán és telefonon keresztül is folyamatos kapcsolatot tartunk a többi CIC-cel.

Érdekvédelmi tevékenység

A korábbi évekhez képest látszólag új elemet jelent, hogy a CIC  érdekvédelmi tevékenységet is végez. Valójában a munkának eddig is része volt a közigazgatási és gazdasági szerepelőkkel kialakított, illetve a fejlesztések területén elvárható partnerség elvének érvényesítése. S ezután is ebben látjuk a civil érdekérvényesítés fő irányait. E mellett arra van lehetőségünk, hogy a szakmai, vagy területi elven működő civil együttműködések építését segítsük, illetve közreműködjünk abban, hogy ezek megfelelő csatornákat és partnereket találjanak igényeik, elvárásaik érvényesítéséhez.

Jogsegély

A korábbi CIC szolgáltatásokhoz képest újdonság a jogsegély szolgáltatás biztosítása. Ezt szervezeti és egyéni ügyfeleknek nyújtjuk munkajogi, TB jogi, közigazgatás-jogi, pénzügyi- adójogi, polgárjogi ügyek intézéséhez kapcsolódóan. A jogi tanácsadás keretei korábban gyakran szűknek bizonyultak egy-egy kérdés megoldására. A jogsegély fontos továbbá azért is, mert a civil szervezetek sajátos működési helyzetben vannak. A civil szervezetek rákényszerülnek arra, hogy a lehető legrugalmasabban kezeljék a működésük kérdéseit, miközben a törvényesség határait nem léphetik át. Sőt éppenséggel a szabálykövetést leginkább a civil szervezetektől várja el a társadalom.
A jogsegély szolgáltatásnál csak azokban ügyekben tudunk szolgáltatni, amelyekben civil szervezetek érintetek. Az érintettség mikéntje azonban nem szempont. Tehát fordulhatnak hozzánk a szervezetek, valamint a velük bármilyen jogviszonyban álló, jogügyletben szereplő személyek és szervezetek.

Nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése

E feladat kapcsán egyelőre a kulturális közfoglalkoztatási és gyakornoki programok lehetőséginek terítésében, a feltételek teljesítésében tudunk közreműködni. Információkkal tudjuk segíteni a civil szervezetek által történő támogatott foglalkoztatást, valamint a nonprofit vállalkozásokat, a térségi és megyei foglalkoztatási együttműködések építését. A jogszabályi gátak miatt nincs módunk engedélyhez és letéthez kötött munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítására (pl munkaerő közvetítés), viszont együttműködünk akkreditált civil szervezetekkel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status