Tanácsadás

Tanácsadások

A tanácsadás során Önnel együttműködve, a szervezete helyzetét, adottságait figyelembe véve keresünk választ a felmerült kihívásokra, illetve tárjuk fel továbblépést segítő lehetőségeket.  Tanácsadást személyesen, telefonon, elektronikus levelezés útján, valamint a közösségi médián és csevegő alkalmazáson keresztül biztosítunk. Személyes tanácsadást nyújtunk a CIC irodájában, vagy az önállóan és a partnerekkel közösen szervezett tanácsadó eseményeken, továbbá gyakorlatilag minden olyan eseményen, ahol megjelenünk és igény merül fel rá. A leghatékonyabb módszer, ha időt tud szakítani arra, hogy „szervezet szervizt” végezzünk, azaz minden tanácsadási területen – azok összefüggéseit kihasználva – áttekintsük a szervezete szükségleteit és lehetőségeit.

A tanácsadásokat legtöbbször a munkatársaink végzik. A szolgáltatás hozzáférhetősége miatt azonban szükség van arra, hogy partner szervezeteket vonjuk be, és a tanácsadási szolgáltatást térségi szinten is biztosítani tudjuk. Ez tanácsadó napok keretében történik, amelyek, helyszínéről, időpontjáról előzetesen adunk tájékoztatást a honlapunkon, hírlevelünkön keresztül. Tanácsadó napokat szervezünk továbbá olyan témakörökben is, amelyek aktuálisan nagyon sok szervezetet érintenek, de a kérdések megválaszolása egy-vagy több külső szakember bevonását igényli. Ilyen témakör pl. a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak igénybevétele, ahol fontosnak tartjuk, hogy a tanácsadásba bekapcsolódjon a pályázatot kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megyei munkatársa.

Tanácsadási területek

 

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetekkel kötött szerződések feltételeit érintik.

A pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik.

A pályázati tanácsadás kiterjed a nemzeti és az EU forrásokból működő támogatási rendszerekre, és felöleli a teljes pályázati ciklust a fenntartási időszakig bezárólag.

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás a polgárok integrációjával, részvételével, a vállalatok és közigazgatási szereplők közösségi szerepvállalásával, az érdekérvényesítéssel és a szervezetek fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozik.

A forrásteremtési tanácsadás a pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatás.

A számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti.

A magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítésével foglalkozó tanácsadás a civil szervezetek külhoni magyar szervezetekkel és intézményekkel történő alkalmi és folyamatos együttműködéseit segíti elő.

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status