Tanácsadás

Tanácsadások

A tanácsadás során Önnel együttműködve, a szervezete helyzetét, adottságait figyelembe véve keresünk választ a felmerült kihívásokra, illetve tárjuk fel továbblépést segítő lehetőségeket.  Tanácsadást személyesen, telefonon, elektronikus levelezés útján, valamint a közösségi médián és csevegő alkalmazáson keresztül biztosítunk. Személyes tanácsadást nyújtunk a CIC irodájában, vagy az önállóan és a partnerekkel közösen szervezett tanácsadó eseményeken, továbbá gyakorlatilag minden olyan eseményen, ahol megjelenünk és igény merül fel rá. A leghatékonyabb módszer, ha időt tud szakítani arra, hogy „szervezet szervizt” végezzünk, azaz minden tanácsadási területen – azok összefüggéseit kihasználva – áttekintsük a szervezete szükségleteit és lehetőségeit.

A tanácsadásokat legtöbbször a munkatársaink végzik. A szolgáltatás hozzáférhetősége miatt azonban szükség van arra, hogy partner szervezeteket vonjuk be, és a tanácsadási szolgáltatást térségi szinten is biztosítani tudjuk. Ez tanácsadó napok keretében történik, amelyek, helyszínéről, időpontjáról előzetesen adunk tájékoztatást a honlapunkon, hírlevelünkön keresztül. Tanácsadó napokat szervezünk továbbá olyan témakörökben is, amelyek aktuálisan nagyon sok szervezetet érintenek, de a kérdések megválaszolása egy-vagy több külső szakember bevonását igényli. Ilyen témakör pl. a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak igénybevétele, ahol fontosnak tartjuk, hogy a tanácsadásba bekapcsolódjon a pályázatot kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megyei munkatársa.

Tanácsadási területek

 

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetekkel kötött szerződések feltételeit érintik.

A pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik.

A pályázati tanácsadás kiterjed a nemzeti és az EU forrásokból működő támogatási rendszerekre, és felöleli a teljes pályázati ciklust a fenntartási időszakig bezárólag.

A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás a polgárok integrációjával, részvételével, a vállalatok és közigazgatási szereplők közösségi szerepvállalásával, az érdekérvényesítéssel és a szervezetek fejlesztéspolitikai részvételével foglalkozik.

A forrásteremtési tanácsadás a pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatás.

A számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti.

A magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítésével foglalkozó tanácsadás a civil szervezetek külhoni magyar szervezetekkel és intézményekkel történő alkalmi és folyamatos együttműködéseit segíti elő.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status